Egy látomás

Képzeld el, hogy egy nagy tragédia történt városodban. Egy fanatikus kiirtott négy embert, és azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit ki fog irtani, aki nem tér át az ő hitére. Tegyük fel, hogy a hatóság nem tud, vagy nem akar tenni semmit ez ellen az ember ellen. Te egy istenfélő keresztény vagy. Rendszeresen olvasod a Bibliát, keresztény könyveket, jársz templomba, és tényleg komoly imaéletet élsz. És egy éjszaka látsz egy látomást. Látod ezt az embert, amint gonoszságtól lihegve újabb terveket sző – te nem is tudsz róla, de remegsz ágyadban, rémálmod van – és közben megszólal egy hang. „Kelj fel, menj el ehhez az emberhez, mert én kiválasztottam őt, hogy az én szolgám legyen!”  Rögtön felébredsz. Micsoda? Még hogy én? Uram! Ne! Ezt nem tehetem! Hisz Te is tudod, hány embert megölt! Azt akarod, hogy engem is megöljön? Feleségem van! Gyermekeim! Uram, ezt nem gondolhatod komolyan!
De az álmodban hallott hang nem hagy nyugodni. Újra, meg újra a füledben cseng. „Menj el hozzá!” „Épp imádkozik!” És Te remegő térdekkel elindulsz. Halkan kopogsz az ajtón – bízva abban, talán nem hallják meg, és akkor nyugodtan elmehetsz. De nem! Belülről csoszogás, és kinyílik az ajtó! Egy vak férfi áll előtted. Neveden szólít, és azt mondja: „Már vártalak! Gyere be testvérem!”
Érted te ezt?
Isten képes rá, hogy egyetlen pillanat alatt Saulból Pált készítsen. Az üldözőből barátot. A fanatikusból kiegyensúlyozott Krisztus-hirdetőt.
És mit gondolsz – Veled ezt nem tudná megtenni? Hogy átalakítson? Akár egyetlen szempillantás alatt! Hatalmas Istened van. Ő megteheti! Szeretnéd? Én ige!

Nyitott szívvel olvasd el Bibliádból ennek a történetnek a valóságos alapját! Apostolok cselekedete 9:8-16. (WBTC)

„Saul felállt a földről, de mikor a szemét kinyitotta, semmit sem látott. Ekkor kézen fogták, és úgy vezették Damaszkuszba. Ezután még három napig nem látott, és nem evett, nem ivott semmit. Élt Damaszkuszban egy Anániás nevű tanítvány. Az Úr megszólította őt látomásban: „Anániás!”
Ő így válaszolt: „Itt vagyok, Uram!”
Az Úr így folytatta: „Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak. Keresd meg a Júdás házát. Ott kérdezd meg, hol van az a Saul, aki Tarzusz városából való. Ez az ember most éppen imádkozik, és látomást lát. Azt látja, hogy egy Anániás nevű ember bemegy hozzá, és ráteszi a kezét, hogy újra lásson.”
Anániás erre így válaszolt: „Uram, már sokat hallottam erről az emberről, és a sok gonoszságról, amit jeruzsálemi tanítványaid ellen elkövetett. Ide is azért jött, mert megbízást kapott a főpapoktól, hogy elfogja azokat, akik benned hisznek.”
De az Úr azt mondta Anániásnak: „Menj csak oda, mert én különleges feladatra választottam ki azt az embert: hogy rólam beszéljen a pogányoknak, királyoknak és Izrael népének. Én magam fogom megmutatni neki, hogy mi mindent kell elszenvednie értem.”