Az angyal üzenete

„A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret, Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!

És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.” 
                           
                              Lukács evangéliuma  1,26-31


Milyen megkapó, ahogyan az isteni bölcsesség nem dicső mennyei lényként jelenik meg az embernek, hanem egy emberi család védtelen gyermekeként. A Fiú, aki eredeti lakhelyén egy tökéletes család tagjaként élt, most eljön közénk, hogy a mennyei mintára átformálja a nagy emberi családot.

Már a beharangozó is különleges. Egy fiatal lányt szólít meg a mennyei küldött, hogy elmondja a világtörténelmet átalakító jó hírt: A menny nem feledkezett meg teremtményeiről és meglátogatja őket.

Mit élhetett át Mária azon az estén – úgy tudom elképzelni, este volt. Talán végzett már a napi teendőivel, s fáradtan álomra hajtotta fejét, amikor vakító fényesség töltötte be a szobát. Finom, bársonyos hangon megszólalt valaki, akinek a sziluettjét a halványuló fényben már ki tudta venni a szeme. Gabriel, az angyal ezzel a világ szinte minden szegletében ismert mondattal szólítja meg a kiválasztott személyt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van.” Az angyali jelenésen túl Mária számára két dolog miatt is szokatlan volt a jelenet. Egyrészt a korabeli Izraelben nem volt szokás nőket megszólítani, másrészt az üzenet tartalma is igen talányosan hangzott. Hogyan szülhetne gyermeket, amikor még férje sincs. Miközben Mária „fontolgatta, mit jelent ez a köszöntés” az angyal ismét megszólalt és gyakorlatilag elismételte üzenetet. Mindkét alkalommal a kegyelem szó áll üzenet középpontjában. Talán Mária gyötrő bűntudatára kapott isteni választ hallunk az angyal szájából? Talán hetek, hónapok óta tartó komoly önvizsgálatra válaszul szólnak ezek a szavak?

Mitől volt ez a hely a legjobb Jézus számára? Kegyelmet csak az kaphat, aki kér. Aki kér, az pedig tisztában van azzal, hogy szüksége van rá. Nos, Mária ilyen ember volt. Fiatal és odaadó, aki komolyan gondolta a hitet, és az hatással volt mindennapjaira. Mindennél jobban vágyott rá, hogy Isten megtisztítsa őt, hogy szolgálhasson neki minden erejével. Maga sem gondolta, hogy milyen nagy szolgálatra választják majd ki.

Ma reggel, ahogyan az angyal szavait olvasod, halld meg Jézust, ahogyan megszólít, és ezt mondja: Hallottam a tegnap esti bűnbánó imádat, láttam, ahogyan térdre estél. Azt mondom neked, ne félj, az Atya kegyelmébe fogadott. Tiszta vagy és nagyszerű terveim vannak veled.

Kalocsai Tamás

Megjegyzések