Jutalmazzon meg az Úr!


"Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izráelnek Istenétől, a kinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél."
Rúth könyve 2:12

Mindenekelőtt javaslom, hogy olvasd el Ruth könyvét, ha még nem tetted volna eddig. Rúth és Boáz története a Megváltó történetének gyönyörű előképe.

A "Kézikönyv a Bibliához" c. könyv a következő pár gondolatban így foglalja össze a könyvecske lényegét:
„A legmegragadóbb vonása ennek az egyszerű és csodálatos történetnek Isten bensőséges gondoskodása, még a jelentéktelen ügyek intézésében. Ő az aki irányítja az egyszerű, hétköznapi emberek sorsát, és így a moábi lány új hite és anyósa iránti áldozatkész szeretete beleszövődik Isten megváltói tervébe. Mert Rut lesz Dávid dédanyja, és Dávid nemzetségéből származik majd a Messiás.”

A mai igénk jókívánsága valóban bámulatos módon teljesedett. Ki gondolta volna, hogy egy ilyen "idegen", nem izraelita nő, bekerül Dávid felmenőinek a sorába.

Ma mégsem erre szeretném a hangsúlyt fektetni, hanem elgondolkozni azon, hogy mi kinek a "szárnya" alatt keresünk oltalmat. Kitől várjuk a megoldást, a választ életünk nagy kérdéseire, veszteségeire?

Pálhegyi Ferenc nagyon világosan mutat rá ennek a kérdésnek a súlyára, mikor azt mondja, hogy mindenki imád valakit.
„Isten az, akiben (amiben) bízunk, akitől (amitől) várjuk és reméljük a segítséget, a gyógyulást, a jó szerencsét, a boldogulást ás a boldogságot – és tegyük hozzá: akinek, vagy aminek mindezekért áldozatot is mutatunk be.”

Ezek után felsorol néhány mai modern istent, mint a komfort isten, a gazdagság isten, a hírnév isten, a hatalom isten, vagy a gyönyör isten. A sort lehetne folytatni, de a lényeg mindegyikben ugyanaz. Ezek istenek áldozatot követelnek. Kérik az időnket, erőnket, pénzünket, figyelmünket, családunkat, egészségünket… tehát az ÉLETÜNKET!

Nos, te kitől, vagy mitől vársz megoldást? Kinek vagy minek mutatsz be naponta emberáldozatot, vagyis saját magadat?