Szomorúság és öröm

"Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul."

János evangéliuma 16:20

Csúnya, lassú és kártékony. Egy nap koporsót készít magának, hogy lezárja a semmitérő életét. Látszólag semmi változás. De láss csodát! A koporsó megnyílik és egy gyönyörű, virágok környékén látható és azok szépségével vetekedő pillangó bújik elő belőle. A halál új életet szült, a régi elmúlt és újjá lett minden!

A világtörténelem legsötétebb éjszakája a tanítványok a legszomorúbb órái voltak. Jézus egy sziklasírban pihent. "Vége lett mindennek. Isten meghalt. Akiben hittünk, nem szabadította meg Magát, így nekünk már nincs miben reménykednünk. A papok elérték, amit szerettek volna, mégis a szívük tele van félelemmel. Mégis ők győztek. A Szeretet legyőzetett. Mi pedig nem tudjuk, hogyan tovább."
De Jézust nem tarthatta fogva a halál. A Szeretet legyőzte a halál erejét! Győzött a Szeretet! Győzött az Élet! A legnagyobb bukás a legnagyobb győzelemmé vált mindössze három nap alatt. Aki nem mentette meg Magát, ezzel a tettével megmentett mindenkit! A szomorúság örömre fordult!

A bűn történetének végén Isten népének a nélkülözés és a bátor tanúskodás lesz osztályrésze. A legsötétebb óra után viszont jön a szabadulás. Jézus kiszabadítja népét, a hűségeseket, akik nem hajolnak meg a hamisítvány előtt, hanem csak Istennek engedelmeskednek. A szomorúság és sírás örömujjongássá változik. Jézus jön, hogy megalapítsa országát és olyanoknak adja, akik nem jelentenek veszélyt a világegyetem tökéletességére nézve. A szomorúság ideje örökre véget ér, hogy az öröm vegye át a helyét.

Amíg a bűn uralkodik a világon és Jézus nem vette át trónját a Föld felett is, addig szomorúak leszünk. De Jézus azért jött a Földre, hogy visszaállítsa azt a birodalmat, ahol nem lesz többé könny, halál és fájdalom. Addig marad nekünk az öröm Isten apró és nagyobb ajándékai felett és a nagy reménység miatt, hogy Jézus nemsokára jön vissza. A szomorúságotok örömre fordul!