Jeruzsálem szabadulása


"Ébredj, ébredj, Sion, szedd össze erődet! Öltözz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan." 
Ézsaiás 52:1

Istent sokféle néven ismerhetjük meg a Bibliából. Mindig úgy mutatkozik be, ahogy arra leginkább szükségünk van. Jeruzsálem számára Isten, most a szabadító Úr, a Vígasztaló, a Megváltó. Kicsit tovább olvasva ezt láthatjuk:

"Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik! Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt ujjonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az ÚR a Sionra. Vígan ujjongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai! Mert megvigasztalta népét az ÚR, megváltotta Jeruzsálemet! Kinyújtotta szent karját az ÚR minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását." (Ézsa 52:7-10)

Isten uralkodik és ezt előbb-utóbb mindenki el fogja ismerni – ez ennek a szakasznak az egyik fő üzenete. A Bibliában Jeruzsálem sokkal több, mint egy földrajzi hely. Több, mint egy ősi város. Ez a város Isten kiválasztott helye, a jelenlétének és a győztes, megváltott népnek az otthona.
Jeruzsálem ma is több vallás, sokféle emberének szíve csücske. Akár muzulmánként, akár zsidóként, akár keresztényként gondol valaki erre a városra, hitének, azonosságának fontos helyszínét látja benne.

De mit jelet számunkra ma a Jeruzsálem szabadulásáról szóló ígéret? Azt kell, hogy jelentse: bármi is történik, Isten győz! Babilon, mint Sátán lázadásának jelképe "leomlik" – az új Jeruzsálem pedig Isten lakhelye lesz. Micsoda kilátások, micsoda ígéret!

Világunk eseményei semmi jóval nem kecsegtetnek, viszont itt van számunkra a János apostol által megfogalmazott, megunhatatlanul szép ígéret:

"És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." (Jelenések könyve 21:1-4)