Istenünk, Atyánk„Mert te vagy a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva "Megváltónk" a neved.”
Ézsaiás 63:16.

Voltál-e úgy, hogy nem a megfelelő helyre mentél ügyedet intézni? Nemrég egy orvosi papírt kellett beadnom. Kinéztem az interneten a címet és elküldtem. Néhány nap múlva jött egy levél, amely arról szólt, hogy nem a megfelelő helyre ment a kérvényem, de ők jó helyre továbbították.
Olyan is előfordult, hogy nem a megfelelő személyt szólítottam meg. Egy kedves hölgy egy tábort vezetett. Elvitte a gyerekeket strandra. Amikor vége lett a fürdésnek, kezdte összegyűjteni a gyerekeket. Egy gyerek eléggé vonakodott vele menni. Kiderült, nem az ő csoportjához tartozik.
Tehát, néha rosszul címezzük a kéréseinket, nem a megfelelő helyen keresünk segítséget.
A mai reggeli Ige arra emlékeztet, hogy csak egy Valaki van, aki segíteni tud, az ATYA, a mi Istenünk. Ábrahám – bár kiemelkedő a hite, az Istennel való kapcsolata – nem tudna akkor sem segíteni, ha élne. És ez a helyzet Jákóbbal is, aki a zsidóság ősatyja.
Csak Istennek van:
-          féltő szeretete
-          végtelen hatalma
-          irgalmas szíve

Csak Ő válthat meg. Most is ott van a vonal túlsó végén. Tárcsázz!