Szabadulás a börtönből


„Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájoknak a bilincsei feloldódnak.”
 (Apostolok cselekedetei 16. fejezet 25-26. vers)

Úgy érzed, hogy nem tudsz szabadulni rossz szokásaidtól?

Gyengeségeid megkötöznek?

Bűneid, mint súlyos béklyók lehúznak, és nem engednek?

Fogoly vagy és nincs kiút?

Elég már ebből az örökös mókuskerékharcból?

Csodára vársz, és minden marad a régiben?

Hát nem látod a megoldást?

Mondd, milyen eseménynek kell még veled megtörténni, hogy éjféltájban is imádkozz és énekkel dicsőítsd az Istent?