Kapcsolatban


"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni."
János evangéliuma 15:5

A közösségi oldalak egyik jellegzetes kifejezése a "kapcsolatban". Ez már több, mint ismerős. Aki kapcsolatban van, az valakivel sokkal szorosabb közösségben van, mint másokkal.

Jézus idejében még nem ismerték a Facebook-ot, de a hallgatói jól ismerték a természetet. Ezért használt Jézus egy olyan illusztrációt, amit értettek, ami eszükbe jutott, ha éppen dolgoztak, vagy szőlőt csemegéztek.

Aki a szőlőtőn van gyümölcsöt terem, aki nincs azt levágják. Ha szó szerint vesszük Jézus példáját, akkor nyugodtan mondhatom, hogy itt élet-halál kérdésről van szó. Nem csupán az a tét, hogy mennyire gyümölcsöző az életem, hanem az, hogy lesz-e életem!

Hogy mi a gyümölcs egy ember életében, ami Krisztus által terem? A Biblia ebben az összefüggésben két dolgot említ meg. Az egyik a BENNEM termő Lélek gyümölcse, melynek jelei a "szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás." (Galata 5:22-23). A másik gyümölcs MÁSOKBAN terem. Amikor valaki az én életem, szolgálatom során Jézus tanítványa lesz, akkor a bennem termett gyümölcs másokat is gazdagít.

Akármire is gondoljunk, gyümölcsöt teremni nem lehet parancsszóra, vagy belső erőfeszítés eredményeképp. A szőlő sem erőlködik azon, hogy növekedjen. Egyszerűen, ameddig kapcsolatban van a szőlőtőkével, addig áramlik rajta keresztül az életadó nedvesség, és tápanyag.

A kulcskérés tehát az: milyen a kapcsolatom Jézussal? Megvan-e a folyamatos kapcsolat, a napi közösség vele? Ne feledjük el: ameddig közösségünk van vele, mindent megtehet, de ha elszakadunk tőle, semmit sem tehetünk.