Építkezők„Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá. Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.”
1Kor 3,10-14

Ismeritek azt a mesét, amikor Mekk mester házat épített? Nem fogom elfelejteni soha azt a kacagtató történetet. Először a tetővel kezdte, amit a háziaknak kellett tartani addig, míg aláfalazott. De az alapról teljesen elfeledkezett. Össze is dőlt a ház mielőtt elkészült volna és a kontár megint csak káposzta nélkül maradt.

Sokan voltunk, vagyunk úgy az életfilozófiánkkal, mint Mekk mester a házzal. Van már tetőnk, falaink is, sőt szép ablakunk, meg kényelmes bútoraink. Aztán rájövünk, hogy hiányzik az alap. Az apostol szerint csak egyetlen alap létezik: Krisztus.
Pál arra is tanította a korinthusiakat, hogy miként válhatnak a legjobb építőmesterekké azután, hogy Ő elmegy. Azt mondta: „A legjobb alapot, amit csak lehetett, megkaptátok. Most már rajtatok áll, mit építetek rá.” Ez annyit jelentett, hogy a hívők már hallották az evangélium üzenetét Jézusról. Megbizonyosodhattak a tanítás igaz voltáról és elindultak a hit útján. Ezután azonban nekik kell tovább vinni a munkát.

Minden családi ház tulajdonosa tudja, hogyha el is készült az épület, a munka sohasem marad abba, legfeljebb csak egy kis időre. Mert újból és újból javítani kell rajta.

Nekünk is folyamatosan építenünk kell hitéletünk házát. De Pál ad egy jó tanácsot: „Jól válaszd meg az anyagot, amit felhasználsz!” Nem mindegy ugyanis, hogy mit építünk a biztos alapra. Mert hihetünk mi Krisztusban, de ha lelki életünk építőelemei nem állják majd ki az ítélet próbáját, hiába minden. Igen, az ítélet szempontja az, ami segít eldönteni, hogy mire figyeljünk, mit használjunk fel, mit tegyünk. Ha valamivel kapcsolatban kételyed van, csak tedd fel a kérdést: Annak fényében, hogy Jézus hamarosan eljön, érdemes ezzel foglalkozni?