Az Úr útkészítője


„A mint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit.”
 (Lukács evangéliuma 3. fejezet 4. vers)

A hazai útviszonyokat megtapasztalva, őszintén szólva nem vagyok jó véleménnyel az útkészítő vállalkozásokról. Sok a kátyú, sok a hupni, keskenyek és ráznak az utak… Persze a mai Ige a közlekedési problémáknál sokkal fontosabb kérdésről szól.

„Kicsoda vagy te?” - faggatták Keresztelő Jánost az írástudók követei- „A Krisztus vagy? Illés vagy? A próféta vagy? Mégis mit mondjunk azoknak, akik hozzád küldtek minket?” (Ján.1:20-23) János pedig Ézsaiást idézve beszélt magáról.

De vajon ma, ha téged kérdeznének, mi lenne a válaszod? Ki vagy te? Miért élsz ezen a világon? Miért kaptál erőt felkelni ma reggel az ágyból? Miért táplálkozol? Miért dolgozol?

Akár elismered, akár nem; útkészítő vagy te is. Hiszen, bármily jó szándék mellett is, ha csak hiábavalósággal töltöd el napjaidat, a pokol felé kövezed másoknak is az utat.

De mikor Jézusról beszélsz, mikor hozzá hasonlóan alázattal és Neki hálát adva teszel másokért, akkor megnyílik a menny felé vezető út.

S milyen ez az út? A hegyi beszéd szerint keskeny, melyet csak kevesen találnak meg (Máté 7:14). Sokszor megpróbáló akadályokkal találhatjuk szembe magunkat rajta, melyeket le kell küzdeni (Zsid. 12:1).

S akadnak olyan szakaszok is, ahol úgy tűnik elfogy az út, hol csupán néhány lábnyom jelzi a helyes irányt. De ezek Jézus lábnyomai, s az út Ő maga, ahogy mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (Ján. 14:6)

Így ha megtaláltad Őt, ha ismered a Hozzá vezető utat:

Segíts másoknak is eljutni Hozzá! Készítsd te is az Úr útját!