Tökéletes vagyok!!!„Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.” Zsid. 10,14.

Ha azt mondom: „tökéletes vagyok!” bizonyára rám néztek és azt gondoljátok: „Na! de büszke!!” Vagy netalán valaki arra gondolhat, hogy elment az eszem! Persze! Hát ki az, aki tökéletes közülünk??? Azt mondod: „senki”! Miért? Akkor tévedett a Zsidókhoz írt levél írója? Akár hányszor olvasom ezeket a gondolatokat, mindig azt sugallják nekem, hogy „tökéletes vagyok!”
Szerintem tisztázni kell négy kérdést!
1.Mit értünk mi azon, hogy valaki tökéletes?  
2.Mit jelent a Bibliában a tökéletesség?
3. Kik a tökéletesek? 4. Ki által válunk tökéletessé?

1. Ha mi a tökéletességre gondolunk egy hibátlan embert képzelünk el, aki soha nem téved, aki mindig mindent jól csinál, aki valóban bűntelen, szeplőtelen.

2. A Biblia viszont különbséget tesz a bűntelen és a tökéletes között. Lehet valaki tökéletes úgy, hogy nem bűntelen! Hogyan? Úgy, hogy a tökéletességet nem olyan módon éri el az ember, hogy megfeszíti izmát, ereit, és valahogy kibírja, hogy nem csinál rosszat, hanem a Biblia szerint a tökéletesség egy státusz és nem egy egyéni produktum.

3. Ilyen módon tehát az Ige alapján mindazok tökéletesek, akik ebbe a minősítésbe kerülnek bele.     Ez nem azt jelenti, hogy ezek után már nem követ el bűnt az illető, hanem azt, hogy Isten nem a cselekedeteit fogja vizsgálja, hanem a döntését.  Nem „kilóra” méri már az Úr az embert, hanem azt nézi, hogy mi van rajta! Vajon befedezi-e őt az a lepel, amely eltakarja bűnös életét? A tökéletesség egy olyan palást, amelyet Isten akkor helyez ránk, amikor elfogadjuk Jézus személyes Megváltónknak. Nem minket lát tehát, hanem Jézus áldozatát!

4. Ennek alapján tökéletes vagyok, ha „Jézusban” vagyok! Az Ő áldozata tökéletesen elég az üdvösségre! Ha valaki üdvözül, az nem azért fog, mert olyan cselekedetei vannak, amelyek érdemessé teszik az örök életre. Ha valaki elkárhozik, nem azért kárhozik el, mert sok bűne van. Nagyon egyszerű üdvözülni és nagyon könnyű elkárhozni! Az én döntésemen múlik mindez! Ha üdvözülni akarok, akkor csak annyit kell tennem, hogy elfogadom Jézustól azt a palástot, amelyet a mennyei szövőszékeken készítenek nekem. Ez a palást tesz méltóvá arra, hogy beléphessek Isten országába! Erről beszél Jézusnak a „királyi menyegzőről” szóló példázata. (Mt.22.) Akik tehát tökéletesek, ilyen értelemben azok! Én úgy döntöttem, hogy kérem Jézustól ezt a palástot! És Te?

Na, hogy látod? Tökéletes vagyok?

Kormos Tivadar

Megjegyzések