Ne legyen fogyatkozásunk!

"Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondotta: "Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére".

Zsidókhoz írt levél 4:1-3 

Valakiknek ígéret adatott, de nem értek vele semmit, mert engedetlenek voltak. Mások jó hírt hallottak, de nem volt hasznuk belőle, mert nem hitték el. Aki hisz és hűséges, annak egyszer eljön az a nap, ami olyan tökéletes, mint a Föld első szombatja volt - makulátlan, fejlődésre képes, mentes minden rossztól és üdítően pihentető.

Vigyázz, mert bár gyönyörű az ígéret, de el lehet szalasztani. Például hitetlenség miatt. 

"Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen."
"Túl egyszerű: Valaki már kifizette az ártat, nekünk csak el kell fogadni."

Túl szép, de nem azért, mert hamis, hanem mert Attól a Hatalmas Istentől származik az ötlet, Aki a Leghatalmasabb a Világegyetemben.

De le lehet maradni erről az eszményi nyugalomról a késés miatt is. 

"Túl elfoglalt vagyok."
"Sok tervem van még Isten nélkül."
"Nem lenne nyugodt a lelkem, ha Istent elfogadnám, mert sok dolgot nem tehetnék már meg az életben."

Egy rabbitól egyszer megkérdezte valaki:
- Rabbi, mikor kell megtérnem legkésőbb az életben?
A rabbi válaszolt:
- Egy órával a halálod előtt.
- De honnan tudjam, mikor fogok meghalni?
- Ezt senki sem tudja, ezért a legjobb az, ha máris Istennek adod az életedet - válaszolt a rabbi.

Késés, hitetlenség, engedetlenség: rokonok. Sajnos ha lekéstük a vonatot, már teljesen mindegy, milyen okból.

A zsidó nép, akiket csodák sorozatával hozott ki Isten Egyiptomból, a folyamatos zúgolódásuk és hitetlenségük miatt nem akkor és nem úgy vonultak be Kánaánba, ahogyan Isten szánta nekik. De ha még meg is történt volna, mi abból nem profitálnánk. Isten olyan nyugalmat ígér, ami nem származás, hanem hit által kapható, teljesen ingyenes és örök életre szól!

Én kérek belőle! Veled mi a helyzet?