Majdnem megtérés


„Agrippa így szólt Pálhoz: "Majdnem ráveszel engem is, hogy kereszténnyé legyek!"
Apostolok cselekedetei 26:28.

Egy régebbi kis írásomat szeretném most itt közölni.

Majdnem

Majdnem elértem a vonatot. Még láttam az utolsó kocsit, amikor szaladtam a peronon.
Majdnem férjhez mentem. Majdnem elütött egy autó. Majdnem influenzás lettem. Majdnem, majdnem, majdnem…
’A majdnem az mindig nem!’ – mondja egy régi mondás.
A Bibliában ötször fordul elő ez a szó. Ebből két alkalommal sorsok dőltek el ezen az egy szón. Apostolok cselekedetei 26:28-29. verseiben.
"Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.
Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok, e bilincsektől megválva. "

Milyen ’majdnem’ esetekről olvashatunk a Bibliában? Gondolkozz el mindegyiken pár percig!
- Izsákot majdnem feláldozta édesapja, amikor Isten az utolsó pillanatban megláttatta vele a szarvánál fennakadt kost.
- Izrael fiai majdnem bementek az Ígéret földjére negyven nap alatt.
- Orpa majdnem a héber közösség tagja lett Ruthoz hasonlóan.
- Mózes is majdnem bement Kánaánba
- A tíz kém is majdnem elmondta a teljes igazságot
- Máté 7:21-23-ban is olvasunk a majdnem keresztényekről. „Nem az megy a mennyországba, aki azt mondja énnekem: Uram! Uram! - hanem aki az én mennyei Atyámnak akaratát teszi. Sokan mondják majd énnekem ama nagy napon: Uram! Uram! - nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket s nem a te nevedben műveltünk-e sok hatalmas dolgot? És én akkor értésükre adom: sohasem ismertelek titeket! El innét, el színem elől, gonosztevők!”
- A juhok és kecskék példázatában is láthatunk majdnem jól és jót cselekvő csoportot.
- Az öt bolond szűz is majdnem bement a menyegzőre.

Még nagyon sok ilyen majdnem esetről olvashatunk a Szentírásban.

Értelmező szótár szerint: úgy, hogy közel van hozzá, de nem teljesen; szinte.

És TE hogy állsz ezzel a kérdéssel?
Majdnem mindennap olvasod a Szentírást? Majdnem teljesen átadtad, odaszántad magad Isten szolgálatára? Majdnem 100%-os keresztény vagy? És végül majdnem bejutsz Isten országába?

A Hitünk éneke című énekeskönyv 182-es éneke így hangzik:

Már majdnem teljes benned a hit
És szíved kész, hogy Jézushoz vidd.
Ne csald meg lelkedet, Ne űzd el üdvödet
Ne mondd, hogy nem lehet, Ha Jézus hív!

Már majdnem kész vagy, ó jöjj ma még
Hisz még ma biztos az üdvösség.
Ím Jézus várva vár, halld hív az angyal már
Sürgetve szózat száll: Ó, jöjj hamar!

Már-már eléred az üdvödet
De hogyha késel nem lesz tied.
Lelked csak majdnem kész. A majdnem túl kevés
Légy kész, hogy el ne késs, ó jöjj ma még!

A „majdnem” túl kevés!
Amikor eljön az ítélet, azok sokkal jobban fognak bánkódni, akik már-már ott voltak, hogy elérjék, mint azok, akik távol voltak Jézustól.
Jobban fog fájni, ha látod Jézust eljönni az ég felhőiben, és majdnem az Őt követő csapathoz tartozol, mintha egész életedben nem érdekelt volna Megváltónk szeretete.
Ma még dönthetsz. Integetsz az orrod előtt elmenő vonatnak vagy felkészülten várod a hamarosan érkezőt.
Gyürüs Panni