Jézus különb szolgálata


"Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett."
Zsidókhoz írt levél 8:6

Főpap, szövetség, szolgálat, közbenjárás, ígéretek…

Mit mondanak nekünk ma ezek a szavak? Egy régmúlt korszak népének nagyon is sokat jelentettek. A főpap volt Isten és ember között egy olyan kapocs, amit nem lehetett megkerülni. Isten rajra keresztül közölte akaratát, rajta keresztül fogadta az emberek bűnbánatát, ő volt az az egyetlen ember, aki Isten dicsőségének közvetlen közelébe léphetett a szent sátor legszentebb helyén, a szövetség ládájánál.

A főpap, amikor Isten elé járult elsősorban a nép érdekeit képviselte, de neki is ugyanúgy szüksége volt a kegyelemre, Isten bűnbocsátó hatalmára, hogy életben maradjon.

Mégis, ha abban az időben rendezni szerettem volna az Istennel való kapcsolatomat, szükségem lett volna egy áldozati állatra, ill. a papságra, akik közbenjártak ügyemben Istennél. Isten nem akadályokat akar elénk állítani, hanem ezzel is a bűn komolyságára hívja fel figyelmünket. A bűnös nem találkozhat a Szent-tel, legfeljebb közvetítőn keresztül. Mivel a papok is bűnös emberek voltak, csak erre a szolgálatra voltak felszentelve, szükséges volt egy tökéletes közbenjáróra is.

Ez volt Jézus Krisztus, aki előbb, mint áldozati Bárány jelent meg, majd a feltámadása és mennybe menetele után Főpapként jár közben a bűnösökért. Az ő áldozata, az ő szolgálata viszont teljes, hibátlan, "különb".

A Jézussal között szövetség azért is különleges, mert a saját vérével pecsételte meg, és saját szolgálata garantálja, hogy rajta keresztül van út az Istenhez. Micsoda kiváltság, hogy most, ebben a perben is Urunkhoz fordulhatunk imában, és hálát adhatunk értünk végzett szolgálatáért!