Isten arca

„Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”
Lukács evangéliuma 4:16-19

Utánad jött, pedig te fordítottál neki hátat. Hosszú utat tett meg azért, hogy veled találkozzon, és megértesse veled, Tőle nem kell menekülnöd. Azért jött, hogy a lelkedre beszéljen, hogy végre higgy neki, higgy annak, ami történik előtted, és láss most már tisztán. 

Azért jött, hogy a láncaidat összetörje, és kiszabadítson a bűn rabságából. Azért jött, hogy szabadságot adjon káros szokásaid alól, hogy érezd, milyen az igazi bocsánat. Érted tette mindezt, érted lett Isten Fia emberré, hogy te újra Ember lehess. Azért jött, hogy gyógyulást hozzon neked, hogy elmondja, megélje, bemutassa: Isten szeret, és ott akar téged látni maga mellett. 

Isten irgalmát és kegyelmét hozta el számodra, amikor magára vette a keresztet helyetted, és feláldozta érted az életét. Azért, hogy te élhess örökké. Élhess tisztán, bűn és fájdalom nélkül, szabadon. 

Látod, ilyen az Isten. Szeretnél vele találkozni?