Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!

Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít; 
 Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk:  Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? „ Róma 8,31-35


Micsoda szeretet! Hihetetlen, hogy valaki ennyire szeretet, hogy a legnagyobb áldozatra is kész volt érted! Amikor az emberiség fellázadt Isten ellen, az Atya nem mérlegelte, hogy megéri-e áldozatot hozni a bukott emberért, hanem olyat tett, amivel valóban kifejezte szeretetét irántunk. Jézus sem vonakodott felvállalni a Bárány szerepét, hanem önként emberré lett, mert tudta, hogy csak így menthet meg bennünket. Tudott volna ennél többet tenni értünk? Semmiképpen sem! De Ő nemcsak azt tette meg, hogy a bűneinket magunkra vállalta, hanem ami szerető Megváltónk erőt is ad nekünk arra, hogy jobb életet élhessünk! Ő az, aki igazzá tesz, ami persze nem azt jelenti, hogy tökéletes vagyok, hanem azt, hogy szent palástja eltakarja helytelen cselekedeteinket és Sátán hiába vádol többé vétkeink miatt, mert Jézus vére által egy különleges státuszba kerülünk. Ez a megigazítás munkája. De itt nem fejeződik be Jézus értünk végzett szolgálata. Ő nemcsak megigazít, de meg is szentel! Ez azt jelenti, hogy elkülönít bennünket maga számára, vagyis Övéjének ismer el! Ahhoz, hogy néki tetsző életet éljünk, imádkozik az Atya jobbján azért, hogy ez sikerüljön.

Így nincs az a hatalom, aki képes lehetne elválasztani bennünket Istentől! Ha vádolnak is bűneid miatt, ne csüggedj el, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?! Kicsoda szakaszthat el Krisztus szerelmétől? Kicsoda kárhoztathat? Ki vagy Te, aki elítélsz valamilyen fogyatékosságom miatt? Az az Isten, aki elhívott bennünket, elkezdte a jó dolgot munkálni bennünk és ígérete szerint be is fejezi azt az Ő eljöveteléig…

Kormos Tivadar

Megjegyzések