Mózes éneke

"Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör" 2 Mózes 15,6


Olvassuk el Mózes második könyvének a  15. fejezet első versétől a 11. verséig az igét. 
Mózes hálaadó énekét találjuk itt.

„Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.
Vitéz harczos az Úr; az ő neve Jehova.
A Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harczosai belefúltak a veres tengerbe.
Elborították őket a hullámok, kő módjára merültek a mélységbe.
Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör.
Fenséged nagyságával zúzod össze támadóid, kibocsátod haragod s megemészti az őket mint tarlót.
Orrod lehelletétől feltorlódtak a vizek. És a futó habok fal módjára megálltak; a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívébe
Az ellenség monda: Űzöm, utólérem őket, zsákmányt osztok, bosszúm töltöm rajtok. Kardomat kirántom, s kiirtja őket karom.
Leheltél lehelleteddel s tenger borítá be őket: elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben.
Kicsoda az istenek közt olyan, mint te Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dícsérendő és csudatévő?”

Történt az elmúlt időszakban az életedben olyan esemény, amiért érdemes lenne megállni és hálát adni? Bizonyára, csak legfeljebb nem emlékszünk rá.

Lehet, hogy nem nyílt szét a Vörös-tenger a lábad alatt, de lehet, hogy elérted a vonatot, bár nem gondoltad volna vagy Jézusról beszélgettél a szomszédoddal, aki eddig hallani sem akart Róla.

Mindennap körülvesznek a kis csodák, csak észre kell venni, emlékezni rájuk és hálát adni érte. Nem a véletlen művei ezek, mögötte ÉRTELEM van, a teremtő Isten hatalma. Erősítenek, bátorítanak, átsegítenek a nehézségeken.

Ha az Újföldön leszünk, akkor is emlékezni fogunk Isten szabadítására „És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!” Jelenések 15,3

Kezdjük el ezt az éneket itt, naponta adjunk hálát az Úrnak szabadításáért és folytassuk ezt az Ő jelenlétében is az örök otthonunkban. Ámen

Megjegyzések