Irgalmasság és hűség
„A szeretet és hűség találkoznak,igazság és béke csókolgatják egymást.” (Zsoltár85:11)Ezek az igei gondolatok számomra csodálatos gyöngyszemek. Szinte képi formában megjelenik előttem és lejátszódik a jelenet. Mennyire szép és nemes szavak!
Itt szeretnék kitérni egy kicsit a Lélek gyümölcsére.

Hűség:Szövetséges viszonyon belül a kötelező és elvárt magatartás a másik fél irányában. Az hűséges, aki mindvégig megáll a hitben minden kísértés, próbatétel és üldöztetés közepette Istennel való viszonyban, valamint hű marad embertársaihoz.

Békesség:Jézus maga békességet hagyott a tanítványokra,békét adott nekik. Jézus Krisztus a mi békességünk. Ezt a békességet az ember a Krisztusban való közösségben éli meg.

SZERETET:A keresztény életforma legfőbb jellemvonása. Erről lehet megismerni Jézus tanítványait. Ez a Lélek elsőszámú gyümölcse amely az egymásnak való szolgálatban mutatkozik meg. Az igazi szeretet építi a másikat.

Tekintsünk egy kicsit vissza a Teremtéshez, Ádám-Éva életéhez. Kezdetben minden tökéletes volt. Szeretetben-hűségben éltek egymással és ami a legfontosabb az Úrral. Igazi mennyei kapcsolat volt ez amíg a bűn meg nem kísértette őket. Sajnos nem hallgattak Atyjukra . a csodás kapcsolatot Sátán megrontotta.
Ha hallgatunk az Úr szavára akkor találkozik Isten szeretete és az ember hűsége és megfordítva is igaz. Így lesz Isten áldása az Ő népén, és így járnak mindig Isten védelme alatt igazságban az Ő választottai. De nem is lehet senki hűséges az Úrhoz,aki nem szereti igazán. Ezek minden hívő életére vonatkoznak. Aki igazán szereti az Urat azaz ember az Úr szeretetének a rabja. Csak azok tapasztalhatják meg az Úr kegyelmének gazdagságát és csak azok maradhatnak meg mindvégig hűségesen az Úr mellett, akik soha nem felejtkeznek el arról,hogy mit tett Isten értük és velük. A növekvő hívő életének egyik legnagyobb bizonyítéka az ,hogy mennyire tudunk önkéntesen, szívesen az Úr iránt való szeretetből lemondania saját vágyainkról,kívánságainkról újra meg újra az Úrnak szentelni lelkünket,testünket egész lényünket.
Szeretet és hűség találkoznak,igazság és béke csókolgatják egymást”  ”Ez az Üdvösség ez a SHALOM. Minden a helyére kerül, kiegyenlítődnek az egyenlőtlenségek, helyreáll a rend. „
SHALOM:Béke-Teljesség-Nyugalom. Ez egy folyamat melynek mozgatója a mindenható isten Bízzuk magunkat az Úrra. Járja át lényünket Isten csodálatos semmihez sem hasonlítható szeretete. Legyünk  békességben és szeretetben embertársaink iránt és legyünk békességben önmagunkkal. Mert ha belül nincs rend akkor az kihat az élet minden területére.

Itt megemlíteném az irgalmas samaritánus   történetét. Valahol ez mindnyájunk élettörténete. Egy embert megtámadnak és félholtra vernek majd ott hagynak. Hány embertársunk van ilyan élethelyzetben, hogy akár lelkileg emberi kapcsolatokban,akár anyagilag kihasználják majd félredobják. Sajnos a bűn miatt melyet Sátán igyekszik az emberek szívében igen mélyre ültetni,eltávolodnak az Istentől, igazságtól, békességtől és Sátán hatalmába kerülnek. Persze ennek Sátán örül és ettől erősödik. Nekünk hívőknek az a feladatunk,hogy imáinkkal könyörögjünk az Úrhoz,hogy bocsásson meg az elveszett bárányoknak és segítsünk nekik visszatalálni az Úr szerető karjaiba. Sajnos a mai világban igazság helyett a hazugság tölti be sok ember szívét. Így elveszítik a nyugalmat, békességet. Harag ,gyűlölet szövi át életüket. Legyünk mi is irgalmas  samaritánusok. A samaritánus megkönyörült a haldoklón lehajolt hozzá nem azt nézte kicsoda és milyen ember?SEGÍTETT RAJTA.  SEGÍTSÉG! HONNAN? KITŐL?  KRISZTUSTÓL  Ez híven tükrözi Isten nagy szeretetét amellyel lehajolt Jézus által az elveszett emberhez. Ő sem kérdez semmit nem von felelősségre. Mi sem tehetünk különbséget ember –ember között mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. Segítsünk elesett embertársainknak., A szeretet sugározzon belőlünk. Néha elég csak egy jó, kedves szó egy mosoly egy baráti gesztus,az ,hogy meghallgatjuk egymást időt szakítunk ebben a rohanó világban.  

Jézus üzenete

Kedves Barátom!
Mutass szeretet!
Szeress!
Szeresd a családod!
Szeresd a barátod!
Szeresd a szomszédaid!
Szeresd akikkel találkozol!
Légy könyörületes, kedves és együttérző. Mert ha így teszel –ha szeretsz. Rólam adsz példát másoknak. Mert én Isten vagyok, a szeretet és szeretlek Téged. Veled akarom tölteni az örökkévalóságot,tervem van Veled.
„és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”

BÉKESSÉG NEKTEK!

Maleczné Barányi Anita - Kecskemét

Megjegyzések