Hozzánk hasonló


„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”
Fil 2,5-11

Nem volt más, mint te, vagy én; olyan volt, mint mi is, hozzánk hasonló.

Megszületett a világra, de nem különb körülmények közé, nem volt saját gyerekszobája, nem volt még saját ágya sem. Gyermeklépteit szülein kívül nem vigyázta dadus, sem nevelőnő. Nem járt külön iskolába sem, nem részesült elit nevelésben. Születésnapján nem halmozták el vadonatúj játékokkal, nem kivételeztek vele mások, testvérei ellenében. Tőle is megkövetelték, hogy elvégezze a dolgát a ház körüli munkában, hogy segítsen szüleinek az iskola mellett is. Dolgozott apja műhelyében, megtanulta a szakmát a munka becsületéért annak ellenére, hogy tudta, sohasem fogja hasznát venni. Az alsó-középosztály, majd a szegények életét élte. Nem tett szert vagyonra, nem volt háza, kincse, halála után csak a rajta levő ruha maradt örökül. Nem voltak dicső utódai, kik tovább vitték volna a nevét, később családjának dicsőséget szerezve.

Pedig történhetett volna másként is…

Az angyalok pásztorok helyett értesíthették volna a Föld minden királyát. A mennyei sereg őrizhette volna álmát, távol tartva minden rosszakarót Betlehem városától. Napkeleti bölcsek helyett fogadhatta volna az egész világ hódolatát. Kézműves atyja háza helyett nevelkedhetett volna palotában úgy, hogy korának legbölcsebb pedagógusai tanítják. Minden az övé lehetett volna, mit ez a világ adhat: hatalom, vagyon, befolyás, népszerűség. De még ez sem érhetett volna fel azzal, ami valamikor a Mennyben az övé volt. A hellyel, Atyja mellett a trónon. De Ő a keresztet választotta miattunk…

Ezért Ő az én királyom, ezért Ő az én Uram. Mert Ő nem volt más, mint te vagy én. Olyan volt, mint mi is, hozzánk hasonló.