Békességet!


"Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.
Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta: keljetek fel, menjünk el innen."

János evangéliuma 14:27-31

Milyen az a békesség, melyet a világ nem adhat, csak Jézus Krisztus? Talán legjobb lesz, ha a választ Jézus teljes beszédéből keressük meg, ahol nem rutinos nyugtatásról van szó, hanem valós reménységről.

Először is azért lehet békességünk, mert helyünk van a mennyben. Jézus azt szeretné, ha nem maradna üresen a számunkra elkészített otthon. A nagy sokaságban Jézus téged is személyesen szeretne köszönteni. A világban most sokaknak bizonytan a lakáshelyzete, de te ne aggódj, Jézus tanítványaként helyed van a mennyben.

Másodszor, azért is lehet békességünk, mert miközben Jézust követjük, a mennybe vezető úton járunk. Ő az ÚT, az IGAZSÁG, és a ÉLET. Benne minden megvan, amire szükségünk lehet. A vele való napi közösség valósággá válhat a megígért Pártfogó jelenléte által. A Szentlélek Isten Jézus Krisztus teljes értékű helyettese, képviselője, aki ugyanúgy vezet és tanácsol, mint annak idején Jézus tette. Békességünk lehet, mert Jézussal járhatunk.

Harmadszor, békességünk van, mert bátran kérhetünk Jézus nevében. Egy számunkra ismeretlen személytől nem kérünk olyan könnyen. De, ha van egy bizalmas barátunk, akkor megkérhetjük, hogy járjon közbe érdekünkben. Fülöphöz hasonlóan mi sem mindig látjuk meg Jézusban az Atya Istent, ezért bátorít bennünket: kérjetek, az én nevemben!

Még egy dolgot emelnék ki, ami szintén a békesség forrása: az engedelmesség. Ha szeretjük Istent, megtartjuk parancsolatait. Ha megtartjuk parancsolatait, nem kell rettegve szégyenkeznünk, mint Ádámnak és Évának a bűneset után.

Jézus hamarosan visszajön ígérete szerint. Addig sok minden fog felünk történi, ami megfélemlíthet, elcsüggeszthet… de nekünk, akkor is, mégis békességünk van Krisztusban.