Ballábas cipők
„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” Filipi  2:1,2

Tegyél egymás mellé egymillió ballábas cipőt és utána próbálj meg keresni közülük egy párt. 
Nem fog sikerülni. „Az egyformaság az egység megrablása” – mondta  Jakob Bökme.

Isten nem azt szeretné, hogy egyformák legyünk. 

Voltam olyan gyülekezetben ahol a nőtestvérek nagy része ugyanúgy hordta a haját, mint a karizmatikus vezetőjük, mégsem voltak egyek a szeretetben.

Az egység nem egyformaságot jelent, hanem közös célt. „Egyet akarva ugyanarra törekedjetek” írja Pál apostol.  Tiszteljük egymás hitét, meggyőződését még ha nem is egyezik a mienkkel. Vegyük észre egymásban az értéket és tanuljunk egymástól.

Egy pár hete beszélgetek valakivel, aki teljesen másképp gondolkodik a természetfeletti dolgokról, mint én. Ismerve Jézus Krisztus tanítását nem tudom elfogadni azt amiről ő meg van győződve. Tudom, hogy volt már olyan ember, aki messzebbről jött Jézushoz mint az ismerősöm, és mégis megtalálta Őt. Jézus számára minden ember fontos, mindenkit egyformán szeret. Nekem is így kell közeledni a felebarátomhoz.

Az egységnek különböző véleményű és gondolkodású emberek között kell, létrejönni és ha ez létrejött, akkor egy cél felé fogunk törekedni, hogy Jézust követve, örökké élhessünk. 

Megjegyzések