Fürdő és megtisztulás

"Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre.  Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által."

Pál levele Titushoz 3:1-5 

Szép és nehéz életprogram: a megszólás és a viszálykodás kerülése, megértőnek és szelídnek lenni. Sokkal könnyebb viszont esztelennek, engedetlennek, irigynek lenni és gyűlölködni. Valóban? Nem!!! Attól függ, honnan nézzük. Ha még nem voltam a csodafürdőben, amit a Szentlélek vihet véghez, valóban könnyebb gyűlölni, mint szeretni. Ha viszont hagytam, hogy a szívem összetörjön azt az isteni jóságot és emberszeretetet szemlélve, amit Jézusban láthatott a világ, akkor sokkal könnyebb szeretni és engedelmeskedni, mint gyűlölni.

Esztelenek, engedetlenek, tévelygők, kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszok, irigyek, gyűlölködők az örökkévalóságban? Nem, soha! Az pokol lenne. Pedig olyan emberek kerülnek az Újföldre, akik VALAMIKOR ilyenek voltak! Sőt egyetlen igaz sem lesz az Újföldön, aki sohasem követett el bűnt. A kulcs a megújító fürdőben van. Fogadjuk el a csodát, hogy nem a saját érdemeink miatt, hanem Isten emberszeretete miatt van örök életünk!

Isten nem alkalmaz erőszakot. A szeretet és a szabadság törvénye minden törvénye felett áll. Így az ember megváltoztatása is szabadságon és szereteten alapul: Isten mindent önzetlenül és szeretetből ajándékoz az embernek, de a szabad döntésünk szükséges hozzá. Ha nem bír velünk a Szentlélek, akkor mi nem bírunk a Lélekkel - pedig sokan az újjászületés alatt azt értik, hogy mostantól joguk van a jó nevében erőszakot alkalmazni.

Egy új életprogram - minden segítség biztosításával - a szeretet és szabadság talaján: Isten módszere arra, hogyan lehet örökre a bűnt ártalmatlanná tenni, hogy többet ne üsse fel a fejét a Világegyetemben.