Szeretet és hit

"Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit."
Galáciabeliekhez írt levél 5:6

Nagyon sokan, akik hosszú ideig fogságban voltak, nem tudnak mit kezdeni a hirtelen jött szabadságukkal. Mások - szintén áldozatok – annyira megtanultak együtt élni elnyomott helyzetükkel, hogy már nem is vágynak igazi szabadságra.

Lelki szinten is hasonlóképpen működnek a dolgok. Pál apostol ebben a szakaszban arról próbálja meggyőzni a zsidókból lett keresztényeket, hogy ha már egyszer Krisztust választották és őt követik, szakadjanak el a régi zsidó hagyományokról. Éljenek a Krisztusban megtalált szabadság lehetőségével.

Az itt is említett körümetélkedést maga Isten rendelte, mint egy olyan testi jelet, amely a népe és a közte kötött szövetség szimbóluma volt. Krisztusban azonban ennek már nincs jelentősége. Akkor sem csupán a külső jel számított igazán, hanem a lelkület, a hozzáállás Isten dolgaihoz. A külsőségek könnyen megtéveszthetnek. Elhitethetjük magunkkal és másokkal, hogy minden rendben van velünk, jó helyen vagyunk. De hogy látja vajon Isten az életünket? Ragaszkodunk a formai dolgokhoz, melyek rabságban tartanak, vagy igazán, hit által, szeretetben éljük új életünket?

Ma arra hívok mindenkit, hogy fogadjuk el Krisztus örök ajándékát. Ehhez mi nem tudunk semmit sem hozzátenni, sem elvenni belőle. Az egyedüli dolog, amit tehetünk, hogy jó kapcsolatot ápolunk Krisztussal, akinek szabadságunkat köszönhetjük. Ennek lényege a szeretet és a hit.