Krisztus örökké él


"Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket."
Apostolok Cselekedetei 13:34

Halál és feltámadás. Misztikus, ijesztő, vagy bátorító szavak? Bibliai szempontból jó eséllyel mindkét dologban részünk lesz, nem árt tehát tisztában lenni a dolgokkal. Hála Istennek a Biblia tanítása nagyon egyszerű, érthető, ugyanakkor Sátán első hazugsága is a halálhoz kapcsolódik: "bizony nem haltok meg."

Azzal, hogy Ádám és Éva evett a tiltott fáról látszólag nem nagy dolog, mégis ami tettük mögött volt, egy ma is döntő kérdés: Isten vagy a Kígyó szavára hallgatunk? 

Isten azt mondta, hogy ha esznek a fáról, meghalnak. A Kígyó (Sátán) szerint nem halnak meg akkor sem, ha szembeszállnak Teremtőjük akaratával. Isten nyilván nem akarta az ember halálát, csak figyelmezette őket a bűn végső következményére. 
A Rómabeliekhez írt levél 6:23 is erről beszél: "Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban."

Istennél az engedelmesség nem hiúsági kérdés. Nem bosszúból öli meg a lázadókat. Az a világ, ahol a teremtmény, teremtőjétől, és annak törvényeitől függetlenül is örökké élne a világegyetem összeomlásához vezetne. Ez senkinek sem jó. Isten világában rend és szeretet uralkodik. Jézus pedig világosan ezt mondja: "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat." (János evangéliuma 14:15)

Végső soron Isten arra vágyik, hogy viszont szeressük őt. Minden áldását ránk árasztja, körülvesz szeretetével, kegyelmével, sőt örök élettel ajándékoz meg, ha őt választjuk.  

Jézus halála és feltámadása a bűn végső következményétől – a végleges pusztulástól – menthet meg bennünket. Ha vele együtt "meghaltunk" és "feltámadtunk" (ezt fejezi ki a keresztség jelképe), még nem jelenti azt, hogy soha nem halunk meg, viszont a lesz feltámadás az örök életre.

A Teremtőnknek nem probléma feltámasztani a halálból. Amivel viszont nem tud mit kezdeni, az a lázadó szívünk, és önző természetünk. Isten beváltja Ígéreteit. Te mit teszel vele?