Hit által

„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.”
(Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet 1-2. vers)Egy alkalommal, egy fiatalember azzal a kérdéssel kereste fel Jézust: „Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?” (Mk. 10:17)

Megbecsülni is nehéz lenne hányan tették, vagy teszik fel ugyanezt a kérdést, azt gondolva, hogy Isten irántunk való szeretete nem személyünktől, hanem tetteinktől függ.

A pogány kultuszok istenképe ez, melyet bizonyos áldozatokkal, cselekedetekkel lehet csak kiengesztelni. Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, hasonlóan vélekednek.

Számukra az Istenhit nem több, minthogy nevük ott szerepeljen valamely egyház névsorában. Esetleg, bizonyos hitelvek felsorolása; Hiszem, hogy létezik Isten, hiszem, hogy a Biblia az Ő szava, stb., igazi meggyőződés nélkül.

Mások úgy vélik vallásuk gyakorlásával kiérdemelhetik az örök életet. „Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek.”(Luk.18:12)

A gazdag ifjú nem értette meg, hogy az örök élet feltétele nem rajtunk áll. Az örök élet elnyerésének feltételét Jézus tudta csak teljesíteni. Ezért mondta a fiatalembernek: „jer, kövess engem, felvévén a keresztet.” (Mk. 10:21)

Van, aki azt mondja ez túl olcsó evangélium, holott ennél drágább evangélium nem létezik. Ez nem puszta templomba járásról, aranyról, ezüstről szól, hanem Jézus értünk hozott áldozatáról.

„Ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan azt gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek. De vajon saját erődből megjavulhatsz-e? "Majd ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat!" (Jer 13:23 - új prot. ford.).

Egyedül Istennél van számunkra segítség. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra vagy szentebb jellemre! Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk.” (E.G.White: Jézushoz vezető út 26.o.)