Érted?„Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le e templomot és három nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? Ő pedig z ő testének templomáról szól vala. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az Írásnak, és a beszédnek, amelyet Jézus mondott vala.” 
János 2,19-22.


Néha nem értjük az élet összefüggéseit. Nem fogjuk fel, hogy mi, miért történik velünk, és csodálkozunk azon, hogy olyan módon folynak az események, ahogy nem is álmodtuk volna. Sorsunk Isten kezében van, ezért soha nem lehet úrrá rajtunk a magabiztosság, hogy már mindent jól látunk…. Egyedüli reménységünk az Úr, aki biztos, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőlünk!

Sokszor elcsodálkozom azon, hogy mennyire más rugóra járt a zsidók vagy akár a tanítványok agya is, mint Jézusé! Olvashatunk történeteket arról, hogy Krisztus előre megmondott dolgokat, és még a követői sem értették tisztán. Beszélt a saját szenvedéséről, elfogásáról, haláláról, és mégsem fogták fel a körülötte állók, hogy ennek be kell teljesedni.  Jézus nem azért jött le erre a földre, hogy megnősüljön, vagy családot alapítson, azután kormányozza a szilárd alapelvekre felépített földi országát, hanem azért született, hogy meghaljon! Még a feltámadása után sem értették ezt meg, csak szomorkodtak, sőt Tamás a végtelenségig elment hitetlenségében…

Azon gondolkoztam, hogy vajon mi, akik egy csodálatos nap előtt állunk, értjük-e az idők jeleit? Jézus azt ígérte, hogy nemsokára visszajön! Ha látó szemekkel járunk a hétköznapokban, akkor szinte már kiáltanak a jelek, hogy a világtörténelem legfontosabb eseménye az ajtó előtt van! Vajon látjuk-e, értjük-e Jézus zörgetését? Vagy el vagyunk foglalva az élet dolgaival, a megélhetéssel, a karrierrel, a mindennapi problémákkal? Sokan érzéketlenné válnak Isten dolgai iránt, mert szívüket teljesen elfoglalják más „fontosabb” események! Nehogy késő legyen kutatnunk az Írásokat! Bárcsak ne történne velünk az, hogy ami sok Jézus korabeli emberrel megtörtént, hogy a szemük előtt teljesedtek a próféciák, mégsem hittek értették Isten üzenetét!

Keressük most Isten akaratát, fordítsunk több időt azokra a dolgokra, amelyek örökkévalók! Értsük meg az idő szavát, és kövessük Jézust ma!

Kormos Tivadar

Megjegyzések