Isten kegyelmes vezetése

"Hűségesen terelgeted e megváltott népet, erőddel vezeted szent legelődre."

Mózes 2. könyve 15:13

Hűség..., az biztosan kellett hozzá. A hűség: kitartás. Kitartás a legnehezebb, leglehetetlenebb és a legreménytelenebb helyzetben. Amikor mi emberek megkérdezzük: megéri? Akkor is! Rendíthetetlenül, biztosan és valóságosan.

Isten hűséges volt, amikor Ábrahám még a feleségét is letagadta - mi lett volna, ha a még egészen ismeretlen Istenéről kérdezik? Kimentette a bajból, amibe Ábrahám sodorta magát - kétszer is.

Isten hűséges volt, amikor Ábrahám földies módon, Isten-mentesen oldotta meg a gyerek-kérdést - béranyaság: fájdalmas út-, sok könny-, szakadatlan ellentét-módra.

Isten hűséges volt, amikor Jákób csaló lett, majd akkor is, amikor őt csalták meg.

Isten ott raboskodott Józseffel a börtönben, de vele volt akkor is, amikor gazdasági tanácsokra volt szüksége Egyiptomnak.

Isten hűséges volt 430 évig Gósen földjén, amíg az izraeliták az egyiptomiaknak dolgoztak. Hatalmas csodával hozta ki őket az akkori világ legnagyobb birodalmából, utat vágva nekik a Vörös-tengerben.

Isten hűséges volt akkor is, amikor a nép zúgolódott, amikor mindenben hibát találtak, amikor csak addig bólogattak, amikor füstölgött a Sínai-hegy, de ha Mózest nem látták pár napig, rögtön a formálható és néma isteneiket vették elő.

Isten hűséges volt, amikor a nép bálványokat imádott, amikor Salamon olyan istentiszteleti rendszerbe is beleegyezett, aminek részeként gyermekeket áldoztak a Moloknak.

Isten akkor sem hagyta el népét, amikor a babiloni fogságban voltak. Dániel társaival jelen volt a tüzes kemencében, hogy megmutassa, Ő mindig azok mellett áll, akik hűségesek, mert Ő Maga hűséges.

Isten törvényeket adott, és prófétákat küldött, hogy terelgesse népét. Ma mindkettő megtalálható a Bibliában.

Vajon látjuk-e a hűségét, és tapasztaljuk-e a terelését az életünkben? Ha nem, akkor kérjük meg, hogy nyissa meg a szemünket, mert a hiba biztosan a mi készülékünkben van...