Csalj mosolyt Jézus arcára


 „Melyik ember az közületek, a kinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt? És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén. És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, a mely elveszett vala. Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre.” 
Lukács evangéliuma 15,4-7


Gondolkodtál már azon, hogy Isten mit csinál éppen most? Még nálunk korán reggel van, de mit csinált a mai napon?
Bizonyára nagyon sok szomorú embert látott. Láthatott beteg kisgyermekeket, síró feleséget, akinek talán nem ébredt fel a férje. Bizonyára már nagyon sok temetésen is ott volt.

Isten olyan sok szomorúsággal találkozik nap mint nap, de a ma reggeli igénk azt mondja el, hogy mi az amivel örömet hozhatunk az Ő szívébe.

Ha egy ember hozzá tér, és elfogadja Őt Megváltójának.

Ebben a rövid szakaszban háromszor is ott van az „öröm” szó valamilyen formában. Ha valaki elfogadja Jézust, ezzel mosolyt csal az arcára, örömöt hoz a szívébe.

Szeretnék Jézussal együtt örülni Neked is. Határozd el ma reggel, hogy nemcsak elolvasod ezeket a rövid reggeli gondolatokat, hanem átadod életed Jézusnak, Őt szeretnéd követni ma is és az életed minden napján. Mondj el egy rövid imát, akárhol vagy:

„Köszönöm Jézusom, hogy otthagytad a kilencvenkilencet és lehajoltál hozzám, hogy én ilyen fontos vagyok Neked. Szeretnék a barátod lenni és egy kis örömöt hozni az életedbe”

Jézus hallotta ezt és válaszol. Köszönöm, hogy vele együtt örülhetek Neked!


Megjegyzések