Jézusra mutató prófécia

"Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!"
Ézsaiás 9:6.


Nekem most az a kő jutott eszembe, amiről Dániel 2-ben olvashatunk. Állókép, azaz szobor – amit Nabukonodozor lát – feje arany, melle ezüst, hasa és oldala réz, lábai vas, lábujjai meg vas és cserép keverék. A fémek birodalmakat jelölnek. Az arany Babilóniát, az ezüst Médó-Perzsiát, a réz Görögországot, a vas Rómát, a vas-cserép elegy meg az ezután következő 10 királyságot. A fémek egyre kevésbé értékesek, viszont egyre keményebbek.

Aztán a látomásban valahonnan leszakad egy kő, ami egyre nagyobb és nagyobb lesz, a birodalmakat elsöpri, ő maga pedig betölti a földet.


Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége… Jézusról szól. Ma az ENSZ által nyilvántartott szinte valamennyi országban jelen van az evangélium. A kicsi kezdetből, Betlehemből és Názáretből elindulva – Krisztus evangéliuma betöltötte a földet.


Isten országának evangéliuma hirdettetik az egész világon – bizonyságul minden népnek – és amikor ez megtörténik, akkor jön el a vég.

Belegondoltál?
Micsoda hatalmas próféciateljesedésnek vagy részese Te is!
Láthatod, amint „A Seregek Urának féltő szeretete véghezviszi mindezt”!