Bölcsesség
„De a bölcsesség hol található és az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzá vivő utat nem ismeri, az élők földén az nem található. A mélység azt mondja: nincsen bennem. A tenger azt mondja: én nálam sincsen.” Jób 28,12-14.Az egyik tanáromtól hallottam a különbséget a bölcsesség és az okosság között. A bölcs ember kikerüli azt a gödröt, amiből az okos még valahogy nehezen ki tud mászni… Valóban! Az okosság megtanulható az iskolákban, elsajátítható más emberek által, de a bölcsességre ki tehet szert?
Jób pátriárka ebben a szakaszban azon gondolkodik, vajon mennyit ér a bölcsesség? Úgy vélekedik, hogy az arannyal, ezüsttel, drágakővel nem mérhető fel! Akkor vajon honnan lehet megszerezni? Töprengése során megtalálja a választ: Isten tudja annak útját, nála található! (23.v.)
Tényleg olyan nagy kincs a bölcsesség? Mennyit adnánk érte?

Egy másik helyen a Szentírásban Jakab apostol arra buzdít bennünket, hogy „ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki.” Jakab 1,5.
Ez az, amiben igazán bízhatunk! Talán nem születtünk zseninek, és nem volt lehetőségünk felsőbb iskolákat végeznünk, mégis a bölcsesség egy karnyújtásnyira van tőlünk! Mindössze csak kérnünk kell a bölcsesség forrását, Istent, és Ő megadja minden ellenszolgáltatás nélkül mindenkinek, aki élni akar a lehetőséggel.

Ha egy mesebeli jó tündér vagy valami efféle megjelenne nekünk és azt mondaná, hogy teljesíti a kívánságunkat, vajon mit kérnél?
Salamon életének egy bizonyos pillanatában megjelent neki álomban az Úr, és azt mondta: „Kérj, amit akarsz, hogy adjak néked.” I.Kir.3,5. Nem kért hosszú életet, sem gazdagságot, sem jólétet, sem egyéb emberi szemmel nézve fontos dolgot, hanem bölcsességet kért, hogy tudja helyesen vezetni saját és népe életét. Vajon megkapta? Igen! Salamonnál bölcsebb ember nem is létezett se előtte, se utána… Mégis azért, ha kritikusak szeretnénk lenni egész életét illetően, találunk abban néhány csavart, amely nem tűnt túl bölcs dolognak…. Természetesen a bölcsesség megszerezhető az előbb említett módon, de imádkoznunk kell, hogy ez meg is maradjon számunkra egész életünkben! Azt látjuk, hogy ha voltak is kisiklások Salamon életében, halála előtt megírta a Prédikátor könyvét, amely méltó módon foglalja össze hitvallását minden dologról…

Visszatérve Jóbhoz a fejezet végén így találja meg a kérdésekre a választ: „Ímé az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való elfordulás!” Jób.28,28.
Lehet Isten nélkül is élni, de nem érdemes! Ha igazán boldogok akarunk lenni, keressük a Bölcsesség Forrásával a kapcsolatot, kutassuk Szent Igéjében az akaratát, és így biztos, hogy egy olyan életet élhetünk, amely végén elmondhatjuk: érdemes volt így élni, de a java még csak ez után következik….

Kormos Tivadar

Megjegyzések