A reménység nagy kincs„Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.”
Zsoltárok 71,5-6
Ha reménységed van nagyon gazdag vagy.

Múltunk egy megváltoztathatatlan tényéből fakad: Jézus meghalt értünk, mert nagyon szeret bennünket.  Amikor elfogadjuk Őt, akkor mindent megkapunk Benne. Ezért jövőnk egy eldöntött és jó jövő lehet.

A keresztény reménység a Jézusban elnyert üdvösség kiteljesedésének előrevetített ígérete. A reménység boldoggá és örvendezővé tehet bennünket.

Jürgen Moltmann, teológus beszél arról, hogy mi keresztények a “jövőből jött emberek vagyunk”. Tehát a jövő  reménysége meghatározza jelenünk örömét is.  Jézus nemsokára visszajön, és akkor örök életünk lesz. Ez reménységünk lényege. Nem azért örülünk, mert minden sikerül életünkben, hanem azért, mert jövőnkben is van egy biztos pont, s ez Jézus visszajövetele.
Végül Isten célba viszi személyes életünket és a világ történetét.

Spinoza a nagy holland filozófus nem tudott hinni sem Istenben, sem bármiféle jövőben, de nagyon szomjazott a reménységre. Egy alkalommal, amikor Lázár történetében a feltámadásról olvasott, ezt mondta: Minden bölcsességemet és egész filozófiámat odaadnám azért, ha ezt el tudnám hinni.

Tehát nagyon-nagyon örülj a reménységnek! Legyen életed az öröm-missziója, hogy szívedben mindenkor ünnepet lássanak a rád tekintők!

Megjegyzések