Ne vesd meg az Isten hívó szavát…!


„Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem küldött.” Luk.10,16.

Olyan különös, hogy Isten nem angyalokat választott ki az evangélium hirdetésére, hanem gyarló, bűnös emberek, mint én! És ha már embert választott, akkor miért pont engem??? Hány és hány kiváló képességű ember szaladgál a világon, akik sokkal hatékonyabban, céltudatosabban, ésszerűbben tudnák elmondani az Isten akaratát, mint én…. Fel sem fogom, hogy miért nem őket választotta Isten! Az egyetlen magyarázat – amivel túl sokra nem megyünk(!) – Mózes 5. könyvében található: „Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok; hanem mivel szeretett titeket az Úr…” 5. Móz.7,7-8.

Pál apostol tovább cifrázza a képet! „…a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket..” 1Kor.1,27.

Talán most arra gondolsz: Na, Tivadar, most már álljál le! Ez megalázó!
Bizonyára igazad van! Nem is rólad beszélek, csak magamról és a tanítványokról! Micsoda szerencsétlen csapatot válogatott össze Jézus! Az egyik balgább volt, mint a másik! 3 és fél évig Vele jártak és mégsem értették meg a küldetését… egyfolytában csak arra gondoltak, hogy milyen helyet foglalnak el a trón körül, ha majd Jézus végre király lesz…

Isten gyarló eszközökön keresztül dolgozik, mégsem szabad megvetni az szavát! Nem azt kell nézni, hogy kit használ fel az Úr az üzenet közvetítésére, hanem azt, amit üzen! Isten akár egy szamáron keresztül is tud üzenni, ha akar! Lásd Bálám szamarát! (4.Móz.22,28.) Ez azért van, hogy nehogy elbízza magát bárki is. Nem az eszköz számít, hanem a Mester! Isten a legegyszerűbb szószolóját is fel tudja használni, ha elég alázatos…. és ha már  szamárnál járunk…. furcsa lenne, ha Jézus bevonulásakor Jeruzsálemben a szamár arra gondolt volna, hogy a „hozsánna” kiáltás neki szól….! Én csak egy ilyen szamár vagyok, aki Jézust hozza el az emberek közé! Nem az enyém az éljenzés, hanem Jézusé!
A Te dolgod viszont, hogy ne vesd meg az Isten szavát….

Kormos Tivadar

Megjegyzések