Lélek és szabaság


"Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság."
Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:17

A szabadság és az emberi szabad akarat olyan nagy kincs, amit még Isten is a végsőkig tiszteletben tart. Most nem arról a szabadságról van szó, amikor valaki azt képzeli, hogy bármit megtehet, mert van rá hatalma, lehetősége. Az Isten szerinti szabadság szerint bármit megtehetnék, de nem teszem, hanem az ő vezetésére, szavára hallgatok.

Szinte belénk van kódolva a szabadság utáni vágy, és nem nyugszunk, míg meg nem találjuk az igazi szabadságot. A szabadságnak sok arca, melybe beletartozik az egyén döntési, cselekvési- és szólás szabadsága, de bele tartozik a közösségek, a társadalom szabadsága is. Bármelyiket korlátozzák, abból nagyon könnyen feszültség, lázadás, forradalom lesz.

De, ahogy a saját tapasztalataink és a történelmi példák is mutatják, a kivívott szabadág nagyon törékeny dolog.
A Biblia gondolatvilágában a szabadság fő témája nem a másoktól való függetlenség, hanem a bűn uralma alól való felszabadulás. A bűnnek a "zsoldja" a halál (Róma 6:23), ezért csak akkor leszünk igazán szabadok, ha bűntelen életet élünk, mert így elkerülhetjük legfőbb ellenségünket, a halált.
Megtérésekor, keresztségekor a keresztény ember megszabadul régi életének terheitől, bűneitől. Szabad lesz. Ez nagyon szépen is hangzik, de amíg Sátánnak van lehetősége kísérteni, és mi engedünk neki, addig nem leszünk szabadok.

Ezért fontos ajándék Isten Lelkének a jelenléte, mert egyedül az Ő mindennapi segítsége által lehetünk győztesek ebben a küzdelemben.
Van-e most az életedben, ami megkötöz, amitől nem tudsz szabadulni. Lehet az egy "kedves" bűn, egy rossz szokás, egy bűnös hajlam, vagy jellembeli fogyatékosság… Isten szabaddá tud tenni. Benne lehetünk csak igazán szabadok. És ha majd eltörni a bűnt Sátánnal és a bűnösökkel együtt, olyan soha nem tapasztalt béke lesz ezen a világon, amit ma el sem tudunk képzelni.
Át akarod ma adni a Léleknek az irányítást, hogy szabad lehess?