Teljesedjetek be Szentlélekkel  „Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak” Eféz. 5,17-19Az Apostolok Cselekedetei könyv második fejezete egy csodás eseményről tudósít. Péter prédikál és a különböző diaszpórákból az ünnepre érkező zsidók – akik nem egy nyelvet beszéltek – megértették ezt a prédikációt. Hallották ők is a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtevést. Csodálkoztak azon, hogy értik amit a galileaiak mondanak. Egyesek gúnyolták őket, hogy „Édes bortól részegedtek meg.” (Apcs. 2,13)

Pál apostol a Szentlélekkel való betöltekezést ismét a részegség ellentéteként használja.
Mi a Szentlélek keresztsége? Tegyük fel ma reggel a kérdést, újjászülettünk már víztől és Lélektől? 

Az újjászületés többet jelent az új kezdésnél, változtatásnál, megjavulásnál. A biblia kijelenti, hogy „…halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt” (Ef. 2,1.) Egy hulla nem szülhet életet. Amikor elfogadtuk Jézus Krisztust felismertük-e ezt? Engedtük-e Jézusnak, kértük-e Őt, hogy új teremtést kezdjen bennünk. 

Ha üdvözülni szeretnénk, újjá kell születnünk, belülről kell megváltoznunk, másnak kell lenni az indítékainknak. 

Ha beviszel egy disznót a szobádba, megfürdeted a kádban, masnit kötsz a nyakába, kényezted játszol vele, akkor megszelídíthető. De ha egy hosszabb idő után egy esős délután kiengeded az udvarra, mit fog csinálni? Azonnal rohan az első pocsolyába. Vigyél be egy bárányt is a szobádba, ha őt kiengeded az udvarra, messze kikerüli a pocsolyákat. Miért? Mert ilyen a természete.

Kérd Istent, hogy belülről változtasson meg!