A szabadulás öröme


"Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem."
Ézsaiás 12:2

A nagy és fontos események forgatókönyvét nem bízzák a véletlenre. Minden lehetőségre felkészülnek, és végiggondolják, hogy mi a teendő váratlan helyzetekben.
Azt mondják az igazán hatásos "rögtönzött" beszéd sem ott és akkor születik, hanem a titok: az előadó folyamatos felkészültsége, a rengeteg befektetett idő és energia.

Gondoltál-e már arra, hogy mit mondasz Jézusnak azon a NAGY napon - amikor újra visszatér, mint győztes hadvezér, aki megszabadítja népét az Ellenség (Sátán) karmaiból?

Amikor Jézus emberi formában testet öltött, néhány ember meglátta benne a megígért Messiást. Az egyik ilyen ember Simeon volt, aki a Szentlélek vezetése által ezt mondta: "Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek." (Lukács 2:29-32)

Nem tudom Simeon mennyit készült erre a néhány mondatra, de nem is ez volt a lényeg, mert a Lélek szájába adta a szavakat. Ez a férfi a találkozásra készült. Ez volt életének legnagyobb reménysége.

Ma mindannyian szabadulnánk sokféle rabságtól, problémától. Jézus szabadítása elsősorban nem arról szól, hogy könnyebb legyen a mindennapi életünk. Ő teljes, végleges szabadítást ígér azzal, hogy véget vet a bűn uralmának. Ez az igazi szabadság. 

Aki ezt átéli, önkéntelenül is csatlakozni fog az örvendező kórushoz: " Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos! Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az ÚR, tudja meg ezt az egész föld!  Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!" (Ézsaiás 12:4-6)