Szabadíts meg, Uram!

"Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek."

Jeremiás próféta könyve 17:14

Ezékiás meggyógyult, mert Istentől kért segítséget. Noé megszabadult, mert Isten óvta. Ahazjá nem gyógyult meg, mert Baálzebúbot kérdezte betegsége kimeneteléről. Dávid megszabadult, mert nem a maga erejéből akart győzni, mint katona, hanem Isten felkentjeként cselekedett.

Péter anyósa meggyógyult, mert Jézus meggyógyította. A gadarai megszállottak megszabadultak, mert Jézus Úr a démonok felett is! A gazdag ifjú nem gyógyult meg a gazdagsághoz fűzött viszonya tekintetében, mert a földi hívogatóbb volt az örök életnél. Júdás nem szabadult meg a bűne terhétől, mert a bűn következményét, de nem a maga romlottságát bánta meg.

Az igazi szabadulás és gyógyulás Istentől származik, de érdemes-e mindenáron meggyógyulni akkor is, ha Isten éppen nem a gyógyulást szánta nekünk? Isten mindig meg akar gyógyítani, de nem biztos, hogy azt ezen a Földön adja nekünk. Van-e hited akkor is, amikor nem gyógyulsz meg?

Istené a teljes gyógyulás lehetősége és hatalma, de a gyógyulás csodájának nem kell automatikusan megtörténnie minden esetben a hívő életében - ha testi betegségről van szó. Ezen a területen is, mint minden más kérdésben az Istenre való hagyatkozás és az Ő vezetésének az elfogadása a cél és nem a mindenáron való gyógyulás. Isten a javunkat akarja és Ő nagyon messzire ellát, tudja, hogy a gyógyulás, vagy a gyógyulásnak az örök életre való elnapolása válik a javunkra.

Az Úr sok hatalmas csodát tett ezen a téren, és még fog is sokat! De a legnagyobb szabadulás és gyógyulás azon a napon fogja érni az Isten népét, amikor Jézus újra visszajön! Ha pedig ilyen jó a vége, akkor bízzuk magunkat Istenre, hogy életünk regényének a közbülső lapjain is Ő tudja, hogy mit miért enged meg!