Nem erővel...

 

„És felele, és szóla nékem: az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregek Ura.” Zak.4,6


„Éld át a Lélek hatalmát” – hangzik a fiatalok éneke! De mit is jelent ez? Hogyan lehetek kapcsolatban a Szentlélekkel? Miként láthatod életedben a Szentlélek vezetését?
  1. A Lélek beszél hozzánk
Jézus mondta: „Az én juhaim hallják az én szómat…” Jn.10,27. Hagyd, hogy Jézus beszéljen hozzád Szentlelke által!  Hangolódj rá az Ő hullámhosszára. Csendesedj el, és figyelj a szelíd hangjára.
  1. A Lélek megítél bennünket
Jézus mondta: „…amikor eljő, megfeddi a világot(engem) bűn tekintetében….” Jn.16,8. Nem mindig esik jól, ha valaki fedd! A Lélek munkája ez legtöbbször, persze, van,  amikor csak emberi kritikák ezek, de mégis, meg tudod különböztetni a kettőt: a Szentlélek szeretetből szól hozzád, és a javadat akarja, míg az emberi kritika sokszor rosszindulatú, irigység által indítatott. Hallgass a Lélekre, amikor figyelmeztet!
  1. A Lélek tanít minket
Jézus mondta: „De amikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.” Jn.16,13. Vannak dolgok, amiket nem értesz, vagy másképp tanultad. Engedd, hogy a Szentlélek vezessen Igéje által, versről versre, itt egy kicsit, ott egy kicsit….
  1. A Szentlélek közbenjár értünk
Pál apostol által mondja Isten: „…maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodással…” Rm.8,26.  A Szentlélek, mivel ismer bennünket, tudja ami kísértéseinket is, ezért odaáll mellénk és segít győzni minden dologban. A mi részünk viszont az, hogy együttműködjünk vele saját érdekünkben….
  1. A Szentlélek felkészít Jézus eljövetelére
Jézus mondta: „Nem hagylak titeket árvákul, eljövök tihozzátok.” Jn.14,18. Jézus megígérte, hogy visszajön hozzánk. Amíg ez nem történik meg, Szentlelke által velünk van és vezeti életünket. Nemsokára viszont eljön a pillanat, amikor újra látjuk Őt!
Jegyezzük meg! Szemrehányással, ítélgetéssel, kritikával soha senkit sem sikerül jó útra terelni, még ha bármennyire is igazam van! Egyedül csak a szeretet az, ami meggyőzheti a másikat bármi dolog felől. Nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szentlélek csodálatos munkája által….
Kormos Tivadar

Megjegyzések