Összefüggések

„Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.”

2Kor 5,10

MERT – Ez a szó az ok okozati összefüggésre hívja fel a figyelmünket! Amikor egy olyan mondattal találkozunk, ami ezzel a szóval kezdődik, mindig figyelnünk kell a teljes szöveg jelentésére.

NÉKÜNK MINDNYÁJUNKNAK – Többes szám első személy. Mi. Azt jelenti, hogy összetarozunk. A fel nem vázolt kritériumok alapján ebbe a MI-be beletartozik minden ember, ahogy ezt a szövegben szereplő ismétlés meg is erősíti.

MEG KELL JELENNÜNK – Ami muszáj, az ritkán kedves. Kevesen szeretik a kötelező dolgokat. Mégis a kötelező feladatok visznek előre a célig. Ebben az esetben a megjelenés a kötelező. Amikor nem csak úgy elmegyünk valahová, hanem meg kell jelennünk, az sohasem egyszerű. Mert megjelenni tudni kell. Ha meg akarunk jelenni, nem mindegy hogyan megyünk oda, nem mindegy mit veszünk fel, nem mindegy, hogy mentálisan hogyan készültünk fel a találkozásra és az sem mindegy, mit, vagy kit viszünk magunkkal.

A KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT – Az Ő ítélőszéke nem az a szék, ami előtt Őt megítélték, hanem az, amibe Ő fog ülni. A Biblia szerint ez a szék csak egyszer állíttatik fel a történelem során, hogy ott mindenki sorsa örökre eldőljön. Amikor Krisztus ítél, csak azoknak kell félnie, akik rosszviszonyban vannak Vele, vagy semmilyen viszonyban sem. Mert Ő határozottan azért jött ebbe a világba, hogy jó kapcsolatot alakítson ki minden emberrel. Ezért áldozta fel önmagát, márpedig az önfeláldozást nem szép dolog lebecsülni, vagy semmibe venni.

HOGY KI-KI MEGJUTALMAZTASSÉK – Sokak szerint a jutalom az egyik legjobb dolog, ami történhet velünk. Ebből következik, hogy mi emberek a jutalmat általában pozitív értelemben fogjuk fel. Aki jutalmat kap, az fizetésemelésben részesül, vagy kiegészítésként egy nagyobb összeget kap, amit bármire elkölthet, amit csak szeretne. De lehet jutalom az előléptetés, egy wellness hétvége, de akár egy tábla csoki is, vagy egy dicséret. Azt is gondoljuk, hogy a jutalomra mindig rászolgáltunk, és minél többet tettünk érte, annál jobban megérdemeljük, és annál jobban arányban kell lennie a befektetett munkánkkal. Pedig Krisztus jutalma az nem csak jó lehet, hanem rossz is, és egyiket sem érdem szerint kapjuk. Az üdvösség Isten ajándéka, mert hiszünk Krisztusban, a kárhozat Isten büntetése, mert elutasítjuk Őt.

ASZERINT AMIT E TESTBEN CSELEKEDETT – Amíg élünk mindvégig ebben a testben járunk. Ez alapján a jutalmazás kérdése már itt e földön, az életünk során dől el. Halálunk után már nem változhat meg semmi. Ezért addig kell meggondolnunk, amíg van rá lehetőségünk!

AKÁR JÓT AKÁR GONOSZT – Az ember nem jó és nem gonosz. Az ember a két világ között élő lény, az életünkben megtalálható mindkettő. Ugyanakkor mindenki érzi a kettő között a különbséget és kialakul benne, hogy melyikre vágyik inkább. Mindkét világnak megvan a maga vezetője. Isten a jóra, az ellenség a rosszra ösztönöz. Isten módszerei tiszták, az ördögéi gonoszak, tisztességtelenek. A mi feladatunk a döntés, hogy melyiknek engedünk teret az életünkben. Mert amelyik egyre több teret kap, az teljesedik ki bennünk.

Azért igyekezünk is, hogy … néki kedvesek legyünk.” 2Kor 5,9