Isten igazán ítél


Csak ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok.
Jób 23:10

Szegény Jób nagy bajba keveredett. Nem azért mert maga kereste volna, hanem mert hűséges volt Istenéhez. Az ő személyes története számunkra egy megerősítő tapasztalat, de átélni ezeket igazán megpróbáló volt.
A mai istenfélő vagy Istent kereső ember is Jóbhoz hasonló értetlenséggel és kérdések tömkelegével keresi a válaszokat. Miért történik mindez velem? És miért pont velem? Miért épp most? Hol van Isten ilyenkor, és miért nem válaszol?

Jób is így perlekedett magában Istennel:
"Bár tudnám, hogy hol találom Istent! Elmennék a trónusáig,  eléje terjeszteném ügyemet, tele lenne szám szemrehányással, hogy megtudjam, milyen szavakkal válaszol, és hogy megértsem, mit is mond nekem: (…) De ha kelet felé megyek, nincs ott, ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha északon működik, nem látom, ha délre fordul, ott sem láthatom. Csak ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. (Jób 23:3-5; 9-10)

Jób úgy érezte, hogy bűnei miatt érik a bajok. "Kedves" barátai is, akik elvileg vigasztalni jöttek hozzá, elkezdték vádolni és valahogy előhozni belőle rejtett bűneit. Ezért keresi Istent, hogy szolgáltasson neki igazságot.

Életedet átgondolva, te meddig mennél el, hogy Istentől válaszokat kapjál? Javaslom olvasd el Jób könyvének utolsó néhány fejezetét, hogy meglásd Isten válaszát.

Én azt találtam, hogy Isten hatalmas, szent Úr, és aki találkozik ezzel a szentséggel, még akkor is megalázza magát, ha jogosnak ítéli panaszait. Nem kell mindent érteni és tudni Istennel kapcsolatban, ahhoz, hogy bízni tudjunk benne. Épp ez a hit lényege: rábízom magam Istenre minden helyzetben.