Céltudatos igyekezet


"Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért."

Filippibeliekhez írt levél 3: 13-14.

Ami mögöttem van – elfelejtem! De nehéz is ez!

Néha olyan jónak tűnik kicsit újra átélni a bajokat, sajnálgatni magamat. „Szegény én! Hogy nekem mennyire kijutott az életből?! Én aztán szenvedtem eleget!” (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy valahogy a jó dolgok nem jutnak olyan gyakran eszünkbe, mint a rosszak!)

Pál elhatározta, hogy csak előre tekint. Ezt olvashatjuk róla: „Noha Isten angyalai jelentették Pál apostol győzelmeit a hit erős küzdelmeiben; a menny pedig örvendett kitartó igyekezetének, s annak, hogy a jutalomra tekintve, minden mást szemétnek ítélt; bár az angyalok öröm-ujjongva hirdették is diadalait, Pál mégsem dicsekedett sikereivel. Ilyen magatartást tanúsítson Krisztus valamennyi követője, amikor a romolhatatlan koronáért folytatott küzdelmében előbbre haladni igyekszik.” (Apt)

Előre tekintett – a célra! Sokszor figyelem a futókat. Persze, hogy kicsit jobbra is meg balra is pillantanak – hol is tart az ellenfél – de a cél az, ami minden másodpercben a szemük előtt lebeg. Így kéne nekünk is.

Persze, az már más kérdés, kinek mi a célja.

Lehet, hogy egy fokkal feljebb kerülni a ranglétrán.

Talán, hogy a gyermekem befejezze az óvodát…, iskolát…, főiskolát…, jó munkahelyet találjon.

Vagy éppen összejött a pénz a beugróra a kocsihoz…, a házvásárláshoz…, a nyaralóhoz…, a külföldi utazáshoz!

Pál célja egészen más volt! „…ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” Mi a célja? A Jézus Krisztus által megígért jutalom. A menny! Mindent ez alá rendelt. Ez a legfontosabb. Az elérendő, és az elérhető jutalom. Más nem érdekli.

Neked mi a célod?

Tudsz nekidőlve, nekifeszülve, kitartóan küzdeni a cél eléréséért? Annak a célnak az eléréséért, amiért egyedül ÉRDEMES!

Megjegyzések