Ezt cselekedd!


„Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk. „ Róm.13,11.

Vajon mire gondolt Pál apostol, amikor így kezdi a szakaszt: „Ezt pedig cselekedjétek…” Nyilvánvaló, hogy az „ezt” kifejezés, az előző sorokra vonatkozik. De mi van előtte?

„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.
Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat.
A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. „
Róma 13,8-10.

Az apostol tehát egyértelművé teszi, hogy itt a „szeretetre” gondol, amit gyakorolnunk kell. De mi a baj a szeretettel? Miért kell nekünk ebben megerősödnünk, tudván az időt?

Az első keresztényeket a feltétel nélküli szeretet jellemezte. Jézus mondta: „ Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” János 13,34-35. Gúnyolták is őket a korabeli pogányok: „Ni csak, hogy szeretik egymást!” Amíg a szeretet jellemezte életüket, istentiszteletüket, hétköznapjaikat, a közösség növekedett! „Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel. „ Ap.csel.2,47. Egy idő után azonban egyre jobban csökkent az egymást iránti szeretet a keresztény Gyülekezetekben. Jézus meg is feddi az első század vége felé élő hívőket:” De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. „ Jel.2,4.

Erre utal Pál apostol is! Hiába minden külsőség, pompa, képmutatás, ha a szeretet nem jellemzi életemet! Azt gondolom, ha ez az első században probléma volt, akkor ma még inkább! Jézus előre megjövendölte, hogy az utolsó napokban még rosszabb lesz a helyzet: „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. „ Máté 24,12.

Ennek ellenére nem muszáj nekünk beállnunk a „sorba”! Nem kell lökdösődnünk, rágalmaznunk, csúnyán beszélnünk és rosszakat gondolnunk!

Ezen a mai reggelen határozd el szívedben, hogy a nap folyamán teszel valakivel valami jót! Kedves leszel a másikhoz, és kifejezed szeretetedet irántuk! Miért ne tennéd ezt meg már most?! Ha egyedül élsz, gondolj valakire, akit nagyon szeretsz. Küldjél neki egy sms-t, vagy valamilyen üzenetet. Ha családban élsz, öleld meg a hozzád közel álló személyt, és mondd neki, hogy „szeretlek”! Azután indulj el dolgozni, és ne sajnálj senkitől legalább egy mosolyt!

Kormos Tivadar

Megjegyzések