A bátorítás eredménye


Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jóakaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek: Kezdjük el az építést! És bátran hozzáfogtak a jó munkához.
Nehémiás 2:18

A történet úgy kezdődik, hogy Istennek volt egy embere, akit fel tudott használni. Ez az ember szerette az Urat, szerette népét, és kész volt megtenni, amire Isten indította. Nehémiás, és sok más ember története azt mutatja, hogy a kimondott szónak milyen ereje van. Épít vagy rombol, előre visz dolgokat vagy hátráltathat.

Nehémiás küldetésének tekintette Jeruzsálem újjáépítését, miután megtudta milyen állapotok uralkodnak szeretett városában. Nem sopánkodott, nem hibáztatott senkit, hanem bűnbánattal Istenhez fordult segítségét. Az Úr megsegítette és eredményes volt szolgálata.

A rossz hírekre mi hogyan reagálunk? Sóhajtozunk, sajnáltatjuk magunkat, vagy azon vagyunk, hogy változtassunk a helyzeten?

A nagy változások is kicsiben kezdődnek. Van valamilyen vágy a szívünkben, gondolkozunk róla, majd elmondjuk másoknak... és a szavakat tettek követik. A mi hitünk és bátorításunk másokat is cselekvésre késztethet. Hatással vagyunk egymásra, épp ezért, ma gondoljuk végig, hogy mit kell változtatnunk, vagy helyreállítanunk. Beszéljünk róla, vonjunk be másokat is a megoldásba, és meglátjuk hogy rövid idő alatt nagy változások történnek.