Tiszta lelkiismeret


Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt.
Apostolok Cselekedetei 24:16


Megfelelni. Helyesen cselekedni. Megtenni a kötelességüket. Talán ehhez hasonló dolgok kellenek, hogy nyugodt legyen a lelkiismeretünk. A nyugodt alváshoz vagy az kell, hogy megtanuljuk elhallgattatni azt a bizonyos belső hangot, vagy pedig engedelmeskedünk neki. Az utóbbi lehetőségnél maradva még mindig követhetünk el hibákat, de legalább van bátorságunk beismerni azokat.

Pál apostol rendkívüli ember volt, különleges adottságokkal. Az újszövetségi egyház meghatározó alakja lett megtérése után, és apostoli tekintélyét a legtöbb esetben elfogadták a gyülekezetek. Isten hívta el, és haláláig hűséges maradt küldtetéséhez. Pál hitelesen beszél a lelkiismereti kérdésekről is, mert az idézett mondatot épp egy kihallgatáson mondja el, miközben tisztázza Félix helytartó előtt az ellene felhozott vádakat.

Ellenségei (a volt barátai, vagyis a zsidó vallási vezetők) folyamatosan el akarták hallgattatni, ellehetetleníteni. Hűségesen végezte az evangélium terjesztésének szolgálatát, miközben sok megpróbáltatást át kellett élnie. Ezek ellenére ment ahová Isten küldte. Nem azért mert munkaköri leírása volt, hanem valami belső kényszer hajtotta. Nem nézte az aktuális erőviszonyokat, a politikai érdekeket, nyílt és őszinte volt mindenkivel szemben. Talán ebben állt leginkább „sikerének” titka. Meggyőződése és hite szerint élt.

Ha tiszta lelkiismeretet szeretnénk, mi sem tehetünk másként. Követni a bibliai elveket, megtenni, amire Isten Lelke késztet, elkerülni azokat a hibákat, amelyekkel kapcsolatban Isten int bennünket…
Menni fog? Isten segítsen ebben bennünket!