Sensei


„Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket!”
Ésa 35,3-4

Már folyt az edzés, amikor beléptem az edzőterembe. A sok fehér ruhás szó nélkül futott körbe-körbe a tornateremben, csak néhányan – mint én is – voltak melegítőben. Rövid, tömör vezényszó hallatszott, mire mindannyian a földre vetették magukat és mindkét öklük első két bütykére támaszkodva elkezdték nyomni a fekvőtámaszokat a következő parancsig, aztán futás tovább. Ő középen állt. Valódi karate ruha volt rajta, nem lepedőből vart, mint többeknek. Az öve is valódi volt, igazi vizsgán szerezte. A haja sportosan rövidre nyírt, a válla megfelelően széles, a testalkata pedig igen izmos és ruganyos volt. Szigorú szemeivel pont rám nézett. „Ötven.” – intett, majd újból a többiek felé fordult és folytatta az edzésüket. Én pedig hasra vetettem magam és az egyre jobban sajgó bütykeimet nem kímélve róttam a késésemért kiszabott büntetést.

Ő volt az első karate edzőm. Megkérdőjelezhetetlen tekintélye beleitta magát emlékeimbe. Az a kitartás, amit belém nevelt, később is sokat segített az élet más területein is, a katonaságnál, a munkahelyen, felnőttkori iskoláimban. Mi, lankadt kezű, puhány, fáradságtól roskadozó térdű, egykor remegő szívű, elkényeztetett gyerekek tőle tanultuk, hogyan legyünk valódi harcosok.

Ma is ránk fér az edzés, de nem csak a fizikai. A Biblia arra tanít minket, hogy Krisztus harcosaiként komoly lelki harcot kell vívnunk az ellenséggel vívott csatákban és ez sem megy gyakorlás nélkül. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik erőt, reményt és hitet tudnak önteni az övéibe, hogy a századik, de akár az ezredik „lelki fekvőtámaszt” is ugyan olyan lelkesen hajtsák végre, mintha ez lenne az első. Ezért fontos, hogy járj elől a lelki életben! Légy jól megpróbált, imádságban tapasztalt, gazdag bibliaismerettel rendelkező lelki vezető! Légy jó edző!