Ez az a nap ...


„ Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!
Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! „ Zsoltárok 118,24,25.


Néhány évtizede énekeltem először ezt a dalt! Ifjúsági táborban voltunk és boldogan dicsőítettük Istent!
/:„Ez az a nap, ez a nap, mit az Úr szerzett, mit az Úr szerzett! :/
/: Örvendjünk vigadjunk e napon, örvendjünk vigadjunk e napon! :/

Melyik az a nap, amelyet az Úr szerzett?

A bibliaolvasó ember azonnal rávágja a választ: ez a nap a szombat! Jézus mondta:
„A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.„Márk 2,27-28.

Mégis, a zsoltáríró nem a szombat megünneplésével kapcsolatban emlékezteti a kedves olvasót. Elsősorban arról a csodálatos napról beszél, amikor Jézus megszületett, és belépett ami kicsiny világunkba, hogy elszenvedje értünk azt a halál, amely által megszerezte nekünk az üdvösséget. Micsoda csodálatos nap volt ez! Isten az irántunk való szeretetét azáltal mutatta meg, hogy a legdrágábbat adta az emberiségért: Jézus Krisztust!
„Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” Róma 5,8.

De van egy másik nap is, amelynek híre örömre ad okot! Ez az a nap, amikor Jézus eljön dicsőségben és hatalomban, mint Királyok Királya és Uraknak Ura! Ez lesz az a nap, amikor végre megszabadulunk a bűntől és annak következményétől, a haláltól!
„Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.„ Jel.1,7.

Ez lesz az a nap, amikor teljessé lesz a megváltásunk és végre találkozhatunk azzal a személlyel, akinek köszönhetjük üdvösségünket.
Örvendjünk, vigadjunk tehát, hiszen a kereszténynek van igazán oka erre!

Kormos Tivadar

Megjegyzések