A szíveket ismerő Isten


„Ha éhínség uralkodik az országban, pestis, üszök, gabonarozsda, sáska vagy féreg pusztít, ha ellenség ostromolja kapuit vagy bármi csapás vagy baj éri, minden imát, minden könyörgést, amit egynek is kiejt a szája, amint mindig akad valaki, akiben fölébred a lelkiismeret, úgyhogy kitárja kezét a templom felé; hallgasd meg az égben, ott ahol trónodon ülsz, bocsáss meg és segíts, és bánj mindenkivel tettei szerint, úgy, ahogy ismered a szívét. Egyedül te ismered az emberek fiainak szívét.”

1. Királyok 8:39.

Salamon templomszentelési imája ma is aktuális. Ha bármilyen gond támad – betegség, természeti csapás, vagy rosszakaratú emberek támadása – és az ember Istenhez fordul – könyörögve. Isten letekint rá az égből és meghallgatja imáját.

Mert ismeri az ember szívét. Tudja, hogy őszintén vagy színből imádkozott-e. És azonnal válaszol! Látom, mosolyogsz. Még hogy azonnal válaszol? Nem mindig érzed ezt – gondolod most.

Pedig így van. Isten MINDEN imát meghallgat.

Van, amit úgy, hogy nem-mel válaszol rá. Ő tudja, miért. Tudja – nem válna javadra, ha igent mondana imádra. Ettől függetlenül te kierőszakolhatod, ő megengedi, de nem lesz örömöd benne.

Vannak imák, amikre azt mondja: Rendben. De várj egy kicsit. Elég türelmes vagy? Tényleg akarod? Nem csak egy hirtelen fellángolás volt ez részedről?

És végül vannak imák, amikre ’zöld’ jelzést mutat. Itt van: Alig vártam már hogy kérjed.

Minden őszinte bűnbánatot meghallgat. Minden bűnbocsánatkérésre igen-nel válaszol.

Hiszed-e ezt?

Próbáltad már?