A hívők öröme


„Örülnek és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek; azt mondják mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, a kik szeretik a te szabadításodat.”

Zsoltár 40:17.

Egy szép baptista ének jutott eszembe:

· Öröm van a mennyben, zengve száll szava; Elveszett fiú került haza. Hű Atyánk eléje mily sietve megy: Van-e most, kit így ölelne meg?

Refrén: Ujjong már az angyalok kara, Jézus vére hozta őt haza. Öröm van a mennyben, zengve száll szava, Visszazengi szíveink dala.

· Öröm van a mennyben egy bűnös fölött, Mert szívébe béke költözött. Kit gyötört az ördög, végre most szabad, Száll imája drága vér alatt. Refrén

· Öröm van a mennyben, zengve száll szava, Győzelemnek új örömdala. Bűn halottja él már, ó dehogy halott, Elveszett, de megtaláltatott! Refrén

Hívők öröme: ha egy bűnös Jézushoz talál!

Gondolom, Te is szeretnél ehhez a boldog, örömteli csoporthoz tartozni! Szeretnéd magasztalni az Urat, mert egyre többen keresik őt. Az öröm akkor igazi, ha aktívan részt veszel Isten munkájában. Kezdd el még ma! Sokan várnak az Úr szabadítására.!

Tudod – a rabok. A bűn foglyai. A cigaretta, az alkohol, a játékgépek rabjai.

Próbálj utat mutatni Isten felé!