Barátom Jézus
"Jézus pedig monda: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel." Márk evangéliuma 14,62
Jézus tudta, ki Ő valójában. A ma reggeli Igénkben a főpap kérdésére „Te vagy-é a Krisztus, az áldott Isten Fia?”, a következőképpen válaszol: „ANI HU” -ÉN Ő VAGYOK.

Sok ember nem tudja, kicsoda is valójában. Nem látjuk túl rózsásnak az életünket és próbálunk ezen javítgatni. Vannak, akik az anyagi biztonságban bíznak – „ha nekem több pénzem lenne, akkor lennék boldog”. Vannak, akik azt mondják, -„ ha én lennék a világ legjobb focistája, akkor boldog lennék.” Mások a tanulásban bíznak - „addig nem nyugszom, míg doktor nem leszek”.
De fájdalmasan tudatára ébredünk annak, hogy az életben eljön a nap, amikor a foci sem megy olyan jól, amikor a professzor értelmi képessége is csökken, vagy megszűnik a munkahelyem.

Van valami módja annak, hogy tartós lelki békém legyen, hogy megtaláljam az igazi önmagamat?

Igen, ezen a reggelen Isten mutat egy megoldást.

Egy emberre van szükséged, egy igazi jó barátra! Egy olyanra, aki mindent tud rólad, de mégis ugyanúgy szeret. De mi történik, ha ez a barát meghal? Ismét összeomlik az életed? Ez a barát örökké kell, hogy éljen, hogy még a halál se választhasson el tőle.

Van egy jó hírem a számodra! Él egy ilyen Barát és Jézusnak hívják. Ő teremtette az egész világegyetemet, minden az Ő tulajdona, sokkal gazdagabb és erősebb, mint bárki más, akit eddig ismertél. A legnagyszerűbb dolog az, hogy mindent tud rólad és mégis annyira szeret, hogy meghalt érted, és sohasem változik meg rólad a véleménye, mert ilyen a természete.

Téged és engem ez a Barát fiává fogad, királyfiak, királylányok vagyunk valójában.
Ha dicsekedni szeretnék én ezzel dicsekszem. Ha valami számít az életemben ez az egy az – ISMEREM JÉZUS KRISZTUST A BARÁTOMAT!

Megjegyzések