péntek, április 08, 2011

A szerető Isten áldozata


„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János 3:16.

Ez a Biblia aranyszövege.

Hallottam egyszer erről az Igéről egy 12 részből álló előadássorozatot. Szóról szóra áttanulmányoztuk – 12 héten át!

Ha a gyermekiskola legfiatalabb tagjának csak annyit mondasz: „Mert úgy szerette…” - befejezi.

Ha megkérdezed egy vallásos embertől – ő is tudni fogja.

Te is ismered!

Csak épp ránéztél, amikor megnyitottad ma reggel ezt a reggeli dicséretet – és már fújtad is kívülről.

De most kérlek, ülj le és tölts el egy pár percet csak ezzel az egy igével. MIT mond ez NEKED ma?

Ízlelgesd a szavait!

Van gyermeked? Mennyi pénzért áldoznád fel őt – a legkedvesebb barátod életéért?

Ha már végképp meg kellene tenned – nem inkább magadat tennéd oda?

Isten ezt azért tette, hogyha „valaki hisz Őbenne el ne vesszen”. Belegondoltál már valaha – hogyha csak egyetlen ember hisz is benne – azért az egyért is megteszi?

Próbáld behelyettesíteni önmagadat.

’Isten annyira szeretett engem, hogy az ő egyszülött drága fiát odaadta értem – hogyha hiszek benne, el ne vesszek, hanem örök életem legyen!’

„Isten annyira szerette ezt a világot, hogy a saját Fiát küldte el megváltásunkért.

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.”

Ez az evangélium!

Ez a megváltás!” (Morris Venden)

(Ma délután fél kettőkor Adventista félóra lesz az MR1 Kossuth Rádióban)