Tanítsuk Jézus parancsolatait!

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28:18-20

Tanulás nélkül senkiből nem lesz tanítvány. A tanítványság és a tanítványok nevelése Jézus hagyatéka, földi küldetésének utolsó üzenete minden keresztény számára. Komoly feladat, de hogyan lássunk hozzá?

A tanítás legalapvetőbb formája, az ismeretek, információk átadása. Történhet ez szóban, írásban vagy akár példaadás által. A tananyag adott: azt kell tovább adni, amit Jézustól kaptunk, amit ő tanított nekünk. Ha itt megállunk, már láthatjuk is a tanítványi küldetés kudarcainak alapvető problémáját. Tanultunk-e mi Jézustól? Ha igen, akkor mit? Helyesen ismerjük-e őt? Mit kezdünk a hallott igazságokkal? Cselekvésre, változásra késztet, vagy csak ismeretinket bővíti, miközben egyre passzívabbakká válunk és csak halmozzuk az értékes kincseket?

Jézus 12 tanítványa részt vett egy „nappali-intenzív” képzésen Jézus mellett. Mi tanultak ez idő alatt? Mindent amire szükségük volt. Hogy mi alkalmaztak mindebből? – a pünkösdi eseményekig nem sok mindent. Éppen ezért nekünk sem szabad elfelednünk, amit Jézus mond: „nékem adatott minden hatalom mennyen és földön…” Az ő hatalmával és erejével teljesíthető ez a küldetés. Másként nem is érdemes megpróbálni.

Jézus küldetésparancsának egyik gátja lehet tehát egy tanulatlan, tanulni nem akaró tanítvány. A másik kihívás az, hogy sokan még csak meghallani sem akarják Isten parancsait, nemhogy teljesíteni. Csak egy elgondolkoztató adat: a magyar felnőtt lakosság nem egészen 2%-a olvassa naponta a Bibliát. Még szomorúbb tapasztalat, hogy ezen nem is akarnak változtatni.

Hogyan tovább? A legjobb, ha nem aggódunk a kihívások miatt. Egyrészt Jézusé minden hatalom, és az a hatalom a legnagyobb csodára is képes: megnyitja az emberek szívét az igazságának befogadására. Másrészt megígérte, hogy velünk lesz ebben a küldetésben is minden időben. Így bátran taníthatunk róla; taníthatjuk az embereket, hogyan élhetnek neki tetsző életet.